Designing for Cisco Internetwork Solutions (exam 640-863 DESGN)

Designing for Cisco Internetwork Solutions (exam 640-863 DESGN)In deze Cisco CCDA training / cursus leert u de basisvaardigheden voor het ontwerpen van een Cisco netwerk. Allereerst leert u Cisco’s ontwerpmethodiek voor het ontwerpen van netwerken. Daarna volgt het structeren van een network om vervolgens de diepte in te gaan op verschillende onderwerpen. Na het afronden van deze training en het bijbehorende examen ontvangt u het CCDA certificaat.
Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn het structeren van een netwerk, WAN ontwerp, addressering en routering, beveiliging, wireless, VoIP en nog veel meer.
Uw resultaat
Na het volgen van deze training bent u klaar om het certificeringsexamen 640-863 met succes af te ronden voor de CCDA certificering. Met deze certificering toont u aan dat u over de basisvaardigheden beschikt om een Cisco netwerk te ontwerpen. Let op: het examen 640-863 is per 15-06-2011 retired. U kunt dit examen dus niet meer doen.
Doelgroep
Netwerkbeheerders van Cisco netwerken en/of IT architecten die het internationaal erkende certificaat Cisco Certified Design Associate (CCDA) willen behalen.
Inhoud CCDA DESGN training
De training / cursus Designing for Cisco Internetwork Solutions is opgebouwd uit verschillende lessen:
Cisco DESGN: Network Design MethodologyCisco DESGN: Structuring and Modularizing the NetworkCisco DESGN: Structuring and Modularizing the NetworkCisco DESGN: Multilayer Campus DesignCisco DESGN: Designing Enterprise WANsCisco DESGN: IP Address and Routing Protocol DesignCisco DESGN: Network Security SolutionsCisco DESGN: Voice NetworkingCisco DESGN: Wireless NetworkingCisco DESGN: Kennistest
Benodigde voorkennis
U bent in het bezit van de CCNA certificering en/of heeft vergelijke kennis.

Lees meer >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *