HBO bachelor Bedrijfskunde

In het hedendaagse bedrijfsleven is veel vraag naar generalisten. Moderne managers die alle facetten van een organisatie kunnen overzien. Mensen die op strategisch niveau kunnen meedenken maar ook op operationeel niveau zaken naar zich toe kunnen trekken. Als Bedrijfskundige bent u in staat om in deze groeiende behoefte te voorzien.

Lees meer >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *