HBO leergang Human Resource Management HRM

Personeel is de belangrijkste factor bij de beantwoording van de vraag hoe succesvol een organisatie is in het bereiken van de gestelde organisatiedoelen. Een organisatie kan succesvol genoemd worden wanneer met name het management adequaat (en integraal) inspeelt op externe en interne ontwikkelingen. Het gaat dan vooral om ontwikkelingen die van invloed zijn op de human resources in de arbeidsorganisatie.

Lees meer >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *