Software ontwikkelen / programmeren: Best Practices

Software ontwikkelen / programmeren: Best PracticesIn deze best practice training / cursus leert u als ontwikkelaar de best practices kennen voor het schrijven en onderhouden van code. Deze best practices zorgen onder andere voor betere onderhoudbaarheid, betere samenwerking binnen ontwikkelteams en in algemene zin betere kwaliteit software.
Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn de leesbaarheid van code, commentaar bij code, kwaliteitsbewaking, testen en OO best practices.
Uw resultaat
U bent bekend met de algemeen geaccepteerde best practices voor het ontwikkelen van software en u kunt deze toepassen.
Doelgroep
Ontwikkelaars / programmeurs die zich willen verdiepen in de algemeen geaccepteerde best practices voor het schrijven van code.
Inhoud training
De training / cursus Software ontwikkelen / programmeren: Best Practices is opgebouwd uit verschillende lessen:
General Coding Best PracticesMaintaining Quality CodeObject-oriented Coding Best PracticesProgramming Techniques and Strategies
Benodigde voorkennis
U heeft een gedegen kennis van één van de volgende talen: C++, Java, C# of Visual Basic .Net en u heeft kennis van object georiënteerd programmeren. Het is een pre wanneer u regelmatig werkt in grotere ontwikkelteams.

Lees meer >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *