Afrikaans

Afrikaans is een veel gesproken West-Germaanse taal die hoofdzakelijk in Zuid-Afrika en Namibi gesproken wordt. De taal is de dochtertaal van het Nederlands, ontstaan uit zeventiende-eeuwse Nederlandse dialecten en werd historisch Kaap-Hollands genoemd.

Lees meer >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *