Basisopleiding Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener

Een sociaal maatschappelijk dienstverlener helpt mensen (jong en oud) die problemen hebben met sociale voorzieningen, huisvesting, werk, uitkering, discriminatie, mishandeling, reclassering enzovoort. Je vangt ze op en helpt ze met hun problemen om te gaan en daar waar mogelijk deze problemen op te lossen. Ook ouderen, vluchtelingen en weggelopen jongeren kunnen in veel gevallen rekenen op de hulp van een sociaal maatschappelijk dienstverlener.

Lees meer >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *