Medische terminologie

In de cursus medische terminologie leert u de vaktermen en uitdrukkingen uit de medische wereld. Ideaal dus voor iedereen die zich de medische termen eigen wil maken. Deze medische termen komen meestal uit het Latijn of uit het Grieks. Door het gebruik van deze internationale taal, kunt u het geleerde in alle landen van de wereld gebruiken. Ook wordt contact met buitenlandse collegas hierdoor gemakkelijker. Niet alleen voor artsen en verpleegkundigen is deze vaktaal gebruikelijk. Iedereen die werkzaam is (of een baan zoekt) in de medische wereld dient de termen te kennen. Denk daarbij aan een doktersassistente, apothekersassistente, medewerker poliklinieken, medisch secretaresse, administratief medewerker in een ziekenhuis of zorginstelling, medisch registratie assistent of medisch bibliothecaris.

Lees meer >>

WFT Schadeverzekeringen

Sinds 2006 is de Wet Financile Dienstverlening (WFD) van kracht. Deze wet is opgenomen in de Wet Financieel Toezicht (WFT). Deze wet stelt regels aan iedereen die financile diensten aanbiedt aan consumenten of bedrijven, of hierin bemiddelt. Onze nieuwe cursus WFT Schadeverzekeringen voor particulieren n bedrijven voldoet aan alle eisen die de Wet Financieel Toezicht (WFT) aan deze cursus WFT Schadeverzekeringen stelt.

Lees meer >>

Basisopleiding Doktersassistent(e)

Schattingen leren dat de werkgelegenheid in de gezondheidszorg de komende verder toeneemt. Dit betekent dat er veel vraag zal zijn naar goed opgeleide doktersassistenten. Als doktersassistente ben je de steun en toeverlaat van een arts. Je maakt afspraken, verzorgt de medische en financile administratie, je assisteert de arts bij kleine medische ingrepen en voert zelfstandig medisch-technische handelingen uit. Dit varieert van injecteren tot het maken van een hartfilmpje. Verder dien je te beschikken over goede communicatieve vaardigheden.

Lees meer >>

Havo Nederlands

De NHA-cursus HAVO Nederlands is speciaal voor het staatsexamenprogramma geschreven. Je wordt dus rechtstreeks opgeleid voor het examen. Nederlands is een verplicht onderdeel als je je HAVO-diploma wilt halen. Daarnaast is dit een hele leuke cursus voor wie in literatuur genteresseerd is. Je boekenlijst moet ten minste 8 Nederlandse werken bevatten, verspreid over de verschillende periodes in de letterkunde.

Lees meer >>

Somalisch

Het Somalisch is een Koesjitische taak, welke vooral in Somali gesproken wordt. Daarnaast wordt de taal ook vooral gesproken in Dijbouti, Ethiopie en Kenia. Meer dan 15 miljoen mensen spreken de Somalische taal wereldwijd. Het Somalisch is sterk benvloed door het Arabisch sinds de komst van de islam. Ook zijn er leenwoorden uit het Engels en Italiaans, die komen uit de koloniale tijd (Brits Somaliland en Italiaans Somaliland).

Lees meer >>

Game Designer

Bent u een gameliefhebber? Als u de kans zou hebben om zelf een game te ontwikkelen naar eigen smaak, zou u die kans dan grijpen? Wij bieden u deze kans met de cursus Game Designer. Alle facetten van het ontwikkelen van een game komen aan bod. Spelenderwijs doet u kennis op van de basiselementen waaruit games bestaan, krijgt u inzicht in de genres binnen de gamewereld en leert u de belangrijkste principes van Game Design.

Lees meer >>

Natuurlijke geneeswijzen

Gedreven door het verlangen geheel gezond te zijn in geest en lichaam, nemen veel mensen tegenwoordig hun toevlucht tot geneeswijzen die niet tot de reguliere geneeskunde behoren. Ook in medische kringen begint een aantal van deze geneeswijzen geaccepteerd te raken als een waardevol alternatief voor de gewone geneeskunde. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de psyche van de mens de bron is van de meeste lichamelijke ziekten. Mensen die natuurlijke geneeswijzen toepassen, kijken dus niet alleen naar de ziekte, maar ook naar de mentale conditie van de patint. Vooral de laatste jaren is de belangstelling voor deze manier van ziektebestrijding enorm toegenomen. Daarom is het zinvol om de mogelijkheden – en zeker ook de onmogelijkheden – ervan te kennen.

Lees meer >>

Bouwkunde

Bouwkundige kennis is essentieel voor makelaars en ambtenaren (voor het beoordelen van vergunning-aanvragen) maar is ook reuzehandig als u zelf (ver)bouwplannen heeft. U bent met deze kennis in uw bagage een uitstekend aanspreekpunt voor een aannemer of architect en weet precies waar hij het over heeft! U kunt bouwoffertes beter beoordelen en bent ook in staat om de technische omschrijving (bestek) en de bouwtekening op een juiste manier te lezen. U zult zien dat u met deze kennis in uw bagage in staat bent om het uiterste uit uw bouwplannen te halen!

Lees meer >>