Havo Maatschappijleer

De lessen van de cursus HAVO Maatschappijleer uit het gemeenschappelijk deel zijn volledig afgestemd op het staatsexamen. Je wordt dus direct opgeleid voor dit examen. Ook zonder examen is dit een interessante cursus voor wie meer wil weten over: Daarnaast is er ieder jaar een thema dat door de staatsexamencommissie wordt vastgesteld. Het examen betreft een commissie-examen en wordt mondeling afgenomen. Voor dit examen dient de gehele lesstof bestudeerd te worden. Meer informatie over het examen ontvang je van de staatsexamendienst zodra je je voor het examen hebt aangemeld.

Lees meer >>

Havo Nederlands

De NHA-cursus HAVO Nederlands is speciaal voor het staatsexamenprogramma geschreven. Je wordt dus rechtstreeks opgeleid voor het examen. Nederlands is een verplicht onderdeel als je je HAVO-diploma wilt halen. Daarnaast is dit een hele leuke cursus voor wie in literatuur genteresseerd is. Je boekenlijst moet ten minste 8 Nederlandse werken bevatten, verspreid over de verschillende periodes in de letterkunde.

Lees meer >>

Havo Frans

De lessen van de cursussen Duits en Frans zijn volledig afgestemd op het staatsexamen. Je wordt dus rechtstreeks opgeleid voor het examen. De lessen Frans zijn opgedeeld in twee deelvakken, te weten Frans 1 en Frans 2. Kies je beide deelvakken, dan volg je Frans 1,2. Het deelvak Frans 1 omvat gespreks- en luistervaardigheid. Het deelvak Frans 2 omvat lees- en schrijfvaardigheid. Het vakonderdeel literatuur hoort bij de leesvaardigheid in het deelvak Frans 2. Frans 2 kan alleen als deelvak gevolgd worden, als je Frans 1 reeds hebt gevolgd. Heb je Frans 1 niet gevolgd, dan zul je of Frans 1,2 moeten volgen. De staatsexamens kennen geen los examen voor Frans 2. Heb je Frans 1 reeds behaald en wil je alleen Frans 2 volgen, dan kun je alleen examen doen voor het totaalvak Frans 1,2. Bij de cursus krijg je CDs waarmee je je uitspraak en spreekvaardigheid kunt oefenen. Daarnaast ontvang je CDs met teksten die zijn ingesproken door zogenaamde native speakers, dus door mensen die van geboorte afkomstig zijn uit het land van de desbetreffende taal. Het examen bestaat uit een centraal examen en een commissie-examen. Het centraal examen heeft betrekking op leesvaardigheid. Tijdens dit examen ga je circa 45 meerkeuzevragen of open vragen beantwoorden over een aantal teksten. Het commissie-examen bestaat uit een schriftelijk en mondeling gedeelte. Tijdens het schriftelijke gedeelte wordt de schrijfvaardigheid getoetst. Tijdens het mondelinge gedeelte worden luister- en spreekvaardigheid getoetst. Ook wordt aandacht besteed aan literatuur (in de vorm van een leesdossier dat verslagen bevat van alle 3 4 door jou gelezen boeken) en het handelingsdeel waaraan je tijdens de cursus moet werken.

Lees meer >>

Havo Biologie

De lessen van de cursus HAVO Biologie zijn volledig afgestemd op het staatsexamen. Je wordt dus rechtstreeks opgeleid voor dit examen. Ook zonder examen is dit een interessante cursus voor wie meer wil weten over het functioneren van het menselijk lichaam, over de samenhang tussen organismen en hun milieu en over gedragsbiologie, erfelijkheidsleer en biotechnologie. Het examen bestaat uit een schriftelijk gedeelte en een mondeling gedeelte. Beide onderdelen hebben betrekking op de gehele examenstof. Op het mondeling examen wordt aandacht besteed aan de bestudering van een bepaald onderwerp, een praktische opdracht en aan bepaalde vaardigheden, waarbij bijvoorbeeld het gebruik van een loep, een microscoop en/of binoculair moet worden gedemonstreerd. Nadere informatie ontvang je tijdens de cursus. Je kunt hierbij rekenen op de zeer persoonlijke begeleiding van je docent.

Lees meer >>

Havo Engels

De lessen van de cursus HAVO Engels zijn volledig afgestemd op het staatsexamen. Je wordt dus rechtstreeks opgeleid voor het examen. Door middel van het lezen van diverse Engelse teksten oefen je gedurende de hele cursus de vaardigheden die nodig zijn voor het staatsexamen. Bij de cursus krijg je CDs, waarmee je je uitspraak kunt oefenen door te luisteren naar de native speakers, mensen die afkomstig zijn uit Engelssprekende gebieden. Verder krijg je tijdens de cursus de gelegenheid je eigen uitspraak te oefenen door zelf huiswerkoefeningen in te spreken en deze ter beoordeling in te sturen naar jouw docent. Tevens leer je praktische vaardigheden zoals het schrijven van een brief. Het leesdossier is een persoonlijk dossier dat je gedurende de cursus aanlegt over de Engelse boeken die je leest. Voor het examen dien je 4 7 boeken te lezen en in het leesdossier maak je aan de hand van opdrachten een persoonlijk verslag van de boeken. Tijdens het mondelinge gedeelte van het examen zullen vragen gesteld worden over je dossier en de boeken. Het schriftelijke examen zal bestaan uit ongeveer 50 multiple-choice (meerkeuze) vragen en enkele open vragen over teksten, zoals je deze ook geoefend hebt tijdens de cursus.

Lees meer >>