Marketing & PR

Een zeer succesvolle en door zijn combinatie een unieke twee-in-een cursus. Tussen de begrippen Marketing en Public Relations zit een duidelijk verband. Dit wordt ook onderkend door bedrijven die zich op de arbeidsmarkt begeven en veelal van hun aankomende PR- of marketing-functionarissen verwachten dat ze kennis van beide vakken hebben. Marketing richt zich voornamelijk op het op de markt brengen van een product of dienst. Een sleutelwoord hierbij is klantgericht denken. Public Relations orinteert zich op de wijze waarop een bedrijf zich profileert naar de buitenwereld: publiekgericht denken dus. In de prille jaren van de marketing werd altijd gesproken over de beroemde vier P?s: Product, Prijs, Plaats en Promotie. Tegenwoordig is dat aantal uitgebreid tot 6 P?s, want goed Personeel en een goede Presentatie zijn onontbeerlijk voor een succesvol marketingbeleid. Een goede publiekgerichte presentatie is nu zelfs zo belangrijk dat in gerenommeerde marketingboeken Presentatie al is vervangen door Public Relations. De cursus is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig of uit interesse zich zowel de theoretische als praktische kennis van beide onderwerpen eigen wil maken. U wilt bijvoorbeeld veranderen van baan en met deze combinatiecursus twee vliegen in n klap slaan. U heeft reeds een commercile baan en wilt uw commercile kennis uitbreiden. U wilt na de middelbare school sterker komen te staan op de arbeidsmarkt. U bent beginnend ondernemer en beseft dat u de kennis van beide vakken hard nodig heeft. De cursus Marketing en Public Relations vormt een prima basis voor een specialisatie in een van beide vakken. Hierbij kan worden gedacht aan de cursussen Nima A en Nima Communicatie-A.

Lees meer >>

Basiscursus reclame

Voor wie “in de reclame” wil, zijn er veel interessante mogelijkheden. Bent u creatief (vindingrijk) en heeft u aanleg en ambities op commercieel gebied, dan zijn er in het reclamevak banen als bijvoorbeeld mediaplanner, reclame-adviseur, contactpersoon (account-executive) bij een reclamebureau, productieman/-vrouw, traffic-manager, enz. Wie aan een carrire in de reclame denkt, heeft natuurlijk wl een goede opleiding nodig. De geheel vernieuwde Basiscursus Reclame van de NHA is een gevarieerde en praktijkgerichte opleiding, die u alle noodzakelijke kennis geeft om een goede start in het vak te kunnen maken. Een echte aanrader voor diegenen die reclame en de kracht ervan boeiend vinden en graag een goede baan willen in dit dynamische vak. Ook zeer geschikt voor kleine of middelgrote zelfstandigen, die de reclame “in eigen beheer” willen houden. U leert het allemaal met deze cursus. De gespecialiseerde NHA ontwikkelde een door ieder zeer goed te volgen cursus. Een van de beste cursussen van Nederland.

Lees meer >>

Nima B

Een opleiding voor mensen met ambities! De beste marketingbanen komen terecht bij mensen met de beste papieren. De NHA ontwikkelde een goed te volgen NIMA-B cursus die u snel op weg helpt naar het officile branche-erkende diploma. Dit diploma is tevens internationaal erkend door de European Marketing Confederation (EMC)! Mensen met een NIMA B diploma hebben een stap voor op anderen en verdienen vaak forse salarissen. Wilt u een functie met veel verantwoordelijkheid en goede carriremogelijkheden? Dan is de cursus NIMA B de juiste voor u! NIMA B is het ideale vervolg op NIMA A en gaat verder waar NIMA A stopt. Uw marketingkennis wordt naar een top-niveau gebracht. In NIMA A bent u bekend gemaakt met de belangrijkste markt- en marketingbegrippen en de instrumenten van de marketingmix. In NIMA B verschuift het accent naar de toepassing van deze begrippen en instrumenten. NIMA B is een zeer praktische cursus. Het praktische karakter van de cursus komt tot uitdrukking in tal van praktijkvoorbeelden. Deze worden ook wel cases genoemd. De cursus leert u hoe u cases moet aanpakken. Dat is ook nodig, want het NIMA B examen bestaat uit cases!

Lees meer >>

Nima A

De NHA is een van de succesvolste NIMA A opleiders van Nederland. De cursus NIMA A leidt op voor het officile NIMA A examen. Dit examen wordt afgenomen door het Nederlands Instituut voor Marketing. Veel mensen die op het gebied van marketing carrire hebben gemaakt, zijn begonnen met het halen van dit NIMA A diploma. Uw diploma is tevens internationaal erkend door de European Marketing Confederation (EMC)! Marketing is voor elke commercile organisatie belangrijk. Het succes van een organisatie hangt in grote mate af van zijn marketing-activiteiten. Met name van de invulling van de marketing-instrumenten: product, prijs, plaats, promotie, personeel en presentatie (de beroemde P’s). Dit lijkt eenvoudig, maar in de praktijk zien we dat het nogal eens problemen geeft om een goed marketingplan op te stellen. Maar met deze NIMA A cursus leert u dit perfect. De vraag naar marketingmensen is groot. Als marketeer kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van de organisatie waar u werkt of wilt werken. Spreekt zo?n (goedbetaalde) marketingbaan u aan, dan is het raadzaam om eerst de benodigde papieren te halen. De ervaren en bevoegde leraren van de NHA hebben een systeem ontwikkeld waarmee het mogelijk is om in korte tijd juist di stof te behandelen, die nodig is om u op het examen voor te bereiden. Het systeem zorgt tevens voor een hoge kans van slagen, het uiteindelijke doel van deze cursus. Als gespecialiseerde instelling ontwikkelde de NHA een van de beste en meest praktische NIMA A cursussen. De cursus is vlot leesbaar en meteen in de praktijk toe te passen. De praktische hulp van uw leraar speelt een belangrijke rol bij de cursus NIMA A. De leraar stelt zich bijvoorbeeld voortdurend op de hoogte van wisselende tendensen bij de examens. Hij vergroot uw kans van slagen door de cases (praktijkoefeningen) en huiswerkopgaven steeds toe te spitsen op het examen.

Lees meer >>

Nima marketing orientatie

Met deze supermoderne cursus legt u een perfecte basis voor een carrire in het fascinerende marketing-vak. Er zijn een aantal facetten van de marketing die u dagelijks tegenkomt: commercials op TV en Radio, advertenties in bladen, kranten en op internet, reclamefolders, speciale acties in supermarkten, de verpakking van een product. Het succes van een onderneming hangt grotendeels af van het zo optimaal mogelijk inzetten van de marketing-instrumenten. Met andere woorden, hoe wordt er gebruik gemaakt van de P?s : product, prijs, plaats (distributie), promotie, personeel en presentatie. Door deze instrumenten in de juiste verhoudingen in te zetten ontstaat er een optimale “marketing-mix”. Deze korte, zeer praktische cursus laat u op een prettige, herkenbare manier kennismaken met het marketingvak. Stap-voor-stap leiden we u binnen in de dynamische wereld van dit boeiende vakgebied. Deze opleiding is zeer geschikt voor mensen die in een organisatie ondersteuning bieden aan degenen die zich bezighouden met de marketing. Heeft u ambities op marketing-gebied? Dan is deze cursus de ideale opstap naar onze cursus NIMA-A (en vervolgens misschien naar NIMA-B!). Ook is deze cursus ideaal voor iedereen die actief is in een verkoopfunctie. Door het koppelen van uw commercile vaardigheden aan een gedegen marketingkennis zult u zien dat uw verkoop-activiteiten nog succesvoller worden!

Lees meer >>

Nima communicatie A

Niet alleen het bedrijfsleven, maar ook de overheid is zich ervan bewust dat goede betrekkingen met de buitenwereld noodzakelijk zijn. Wil een organisatie succes hebben, dan moet ze goede interne en externe contacten onderhouden. Communicatie heeft als beleidsinstrument een eigen plaats in een organisatie verworven. Communicatie is uitgegroeid tot een zelfstandig vak dat alleen met succes kan worden beoefend op basis van een goede scholing en praktische ervaring. Het NIMA-diploma is ht diploma voor iedereen die in de communicatie wil werken. Het is een officieel erkend diploma dat in de communicatiewereld echt meetelt. Tevens is het diploma internationaal erkend door de European Marketing Confederation (EMC)! De cursus NIMA communicatie A leidt op voor dit diploma, maar is ook geschikt voor degenen die zich willen verdiepen in communicatie zonder examen af te leggen. Door de groei van het communicatievak zijn de eisen die gesteld worden aan de communicatiefunctionaris hoger geworden. Hij of zij heeft een uitgebreide opleiding nodig, die zowel theoretisch inzicht als praktische vaardigheden geeft. De tijd dat u het vak alleen door ervaring kon leren, is voorbij. Door het volgen van de cursus NIMA Communicatie A wordt u degelijk voorbereid op het dagelijkse werk van een communicatiefunctionaris. Kennis en inzicht geven u meer zekerheid, zodat u de communicatiefunctie onder veranderende omstandigheden aankunt. Deze duidelijke cursus van de NHA geeft u meer vakbekwaamheid en is bestemd voor iedereen die het beroep professioneel wil uitoefenen. Deze top-cursus van de gespecialiseerde NHA leidt op voor het erkende diploma NIMA Communicatie-A. Als u verzekerd wilt zijn van een waardevol diploma dat bij bedrijfsleven en overheid bekend is, en dat veel gevraagd wordt, dan is deze cursus precies wat u nodig heeft. Als u niet wilt deelnemen aan het examen, kunt u na voltooiing van de cursus een Getuigschrift van de NHA aanvragen.

Lees meer >>

PR en voorlichting

Steeds vaker wordt naar PR-mensen en voorlichters gevraagd en zien ook verenigingen en clubs het belang van goede public relations in. Als u iemand bent die niet dagelijks achter een bureau kan zitten en wel eens “op stap” wil om contacten te leggen en te onderhouden; als u graag iets organiseert en als u het boeiend vindt een organisatie, vereniging of club zo goed mogelijk te presenteren, is deze basiscursus Public Relations en Voorlichting precies wat u zoekt. In deze cursus staan veel praktijkopdrachten en -oefeningen. Zo wordt u goed voorbereid op de praktijk en krijgt u de benodigde basiskennis en vaardigheden om Public Relations te bedrijven. De cursus is bestemd voor beginners in het vak, maar is beslist ook geschikt voor hen die in meer of mindere mate bekend zijn met PR en Voorlichting en zich er opnieuw in willen verdiepen en hun kennis willen ophalen. Elk bedrijf, elke vereniging of club wil succes hebben. Daarom is het belangrijk dat een bedrijf goede producten of diensten aanbiedt. Maar er is meer nodig. Het is tevens van belang dat de uitstraling van het bedrijf naar de buitenwereld positief is. Zo zal degene die de PR en Voorlichting verzorgt, gevraagd worden om een bijeenkomst, vergadering, spreekbeurt, jubileum, tentoonstelling of persconferentie te organiseren. Een PR-man of -vrouw legt contacten met clinten, leden, de pers en diverse andere organisaties. Ook schrijft hij of zij wel eens een folder en ontwerpt een advertentie. De duidelijke cursus PR en Voorlichting van de gespecialiseerde NHA haakt op al deze werkzaamheden en activiteiten in.

Lees meer >>

Online marketing

Marketing is de laatste jaren in een stroomversnelling terechtgekomen. Dankzij het internet en nieuwe online toepassingen beschikt de klant over krachtige manieren om zijn stem te laten horen. Natuurlijk biedt de opkomst van internet ook nieuwe mogelijkheden om de klant te bereiken. Zo is het mogelijk om lopende marketingcampagnes een extra boost te geven. Dit door inzet van Social Media, zoals Twitter en Hyves, email- en zoekmachinemarketing, affiliates enzovoorts.

Lees meer >>

Promotion management

Er zijn weinig banen met zoveel afwisseling als die van promotion manager. Als u een beetje gevoel voor commercie heeft, dan vindt u uw weg met behulp van deze boeiende cursus. Interessant van de eerste tot de laatste les. Een promotion manager opereert op een ruim (eigen) terrein! Hij of zij werkt daarbij, al dan niet in teamverband, intensief samen met andere onderdelen van de verkoop en verkoopbevordering. Een promotion manager heeft onder andere de supervisie over: reclame, vormgeving, copywriting, sales promotion, merchandising, direct mail. De cursus is op de praktijk geschreven. “Promotion Management” is bedoeld voor iedereen die op de een of andere manier te maken heeft of wil krijgen met promotie, reclame en commercie. Deze cursus is ook geschikt voor mensen die zelf voor hun (eigen) bedrijf de publiciteit verzorgen. De NHA is erin geslaagd de lessen zeer praktijkgericht te maken. Een van de beste cursussen op zijn gebied.

Lees meer >>