Advanced Wireless Technologies (3.5g, 4g, HSDPA, IEEE)

Advanced Wireless Technologies (3.5g, 4g, HSDPA, IEEE)In deze training / cursus maakt u kennis met de huidige generatie van moderne wireless technologieën. Zowel technologieën voor mobiele dataverbindingen als voor fixed wireless verbindingen. Ook wordt op hoofdlijnen de implementatie van deze technologieën behandeld.
Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn 3.5G, 4G, UMTS-TDD, HSDPA, service & netwerk architectuur, CDMA, OFDM, slimme antennes, diverse IEEE standaarden en nog veel meer.
Uw resultaat
U heeft inzicht in de moderne generatie van mobiele en wireless technologieën en standaarden.
Doelgroep
Voor iedereen die basiskennis wil van de nieuwe generatie wireless technologieën als HSDPA, 3.5G en 4G.
Inhoud training
De training / cursus is opgebouwd uit verschillende lessen:
Beyond 3G (B3G)4G Communication Systems4G ImplementationsNon-Cellular Wireless Technology
Benodigde voorkennis
U heeft basiskennis van mobiele en wireless technologie.

Lees meer >>

JavaScript Fundamentals / Basiskennis

JavaScript Fundamentals / BasiskennisIn de training / cursus JavaScript fundamentals leert u de basisbeginselen van de scripting taal JavaScript. Deze taal is onmisbaar wanneer u ontwikkelt voor het internet.
Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn objecten, object georiënteerd programmeren, de syntax, statements, functies, browser scripting, DHTML (basis) en nog veel meer.
Uw resultaat
U kunt zelfstandig JavaScript scripts maken en toepassen.
Doelgroep
Webontwikkelaars die willen gaan ontwikkelen met behulp van JavaScript.
Inhoud JavaScript training
De JavaScript training / cursus is opgebouwd uit verschillende lessen:
JavaScript: Language BasicsJavaScript: Objects and Object-oriented ProgrammingJavaScript: Functions and Regular ExpressionsJavaScript: Browser Scripting FundamentalsJavaScript: Advanced Browser Scripting and DHTML
Benodigde voorkennis
U heeft basiskennis van HTML.

Lees meer >>

Agile Software Ontwikkeling

Agile Software OntwikkelingIn deze Agile training / cursus leert u wat software ontwikkeling op basis van Agile principes kan betekenen voor u en uw organisatie. De Agile methodiek kan u helpen uw software ontwikkeling klantgerichter, flexibeler en effectiever te maken. Met als eindresultaat tevreden eindgebruikers en ontwikkelteams.
Deze training neemt u stap voor stap mee door de Agile methodiek en de verschillende toepassingsvormen daarvan. Waaronder Scrum en Extreme Programming. U krijgt praktische tips aangereikt om Agile toe te passen in uw specifieke situatie.
Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn de basisprincipes van Agile, Scrum, Exterme Programming, hulpmiddelen voor projectmanagement en diverse tips en best practices.
Uw resultaat
U bent bekend met de principes van Agile software ontwikkeling. Tevens heeft u voldoende praktische kennis opgedaan om Agile te implementeren in uw organisatie.
Doelgroep
Ontwikkelaars / projectmanagers die willen weten hoe de Agile methodiek kan helpen uw software ontwikkeling te verbeteren.
Inhoud Agile training
De training / cursus Agile Software Ontwikkeling is opgebouwd uit verschillende lessen:
Introducing Agile Software DevelopmentPlanning an Agile Software Development ProjectManaging Agile Software DevelopmentAgile Programming and Testing
Benodigde voorkennis
Er is geen specifieke kennis nodig. Het is een pré wanneer u minimaal 1 jaar ervaring heeft als software ontwikkelaar en/of als projectmanager van software ontwikkelingsprojecten.

Lees meer >>

Perl Programmeren: Basiskennis

Perl Programmeren: BasiskennisIn deze Perl training / cursus leert u de basis van de programmeertaal Perl kennen. Deze training is met name geschikt voor ontwikkelaars die reeds kennis hebben van een andere object georiënteerde programmeertaal.
Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn variabelen, reguliere expressies, search-and-replace procedures, file handling en de interactie met CGI scripts en een MySQL database.
Uw resultaat
U kent de basis van de programmeertaal Perl en kunt deze toepassen.
Doelgroep
Ontwikkelaars / programmeurs die de basis willen kennen van de programmeertaal Perl.
Inhoud Perl cursus
De training / cursus Perl Programmeren: Basiskennis is opgebouwd uit verschillende lessen:
Perl Language FundamentalsStarting to Program with Perl
Benodigde voorkennis
U bent bekend met object georiënteerd programmeren. Tevens heeft u basiskennis van databases en ontwikkelen voor het internet.

Lees meer >>

Basisprincipes van Software Ontwikkeling

Basisprincipes van Software OntwikkelingIn deze training / cursus leert u als aankomend programmeur de basisprincipes van softwareontwikkeling. Er is zowel aandacht voor de ontwikkelcyclus en ontwikkelmethodieken als voor de basisstructuur van de verschillende programmeertalen. U leert de verschillende elementen van programmeercode en hoe u die globaal moet toepassen.
Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn de ontwikkelcyclus, extreme programming, programmeercode structureren, variabelen, if statements, loops en nog veel meer.
Uw resultaat
U bent bekend met de basisprincipes van softwareontwikkeling. Zowel op het vlak van de ontwikkelcyclus als van de basisstructuur van programmeertalen.
Doelgroep
Beginnende ontwikkelaars / programmeurs. Tevens geschikt voor iedereen die de basisprincipes van softwareontwikkeling wil begrijpen.
Inhoud training
De training / cursus basisprincipes van softwareontwikkeling is opgebouwd uit verschillende lessen:
Getting Started with Software ProgrammingIntroduction to Software Program DesignSoftware Program Control Flow Fundamentals
Benodigde voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis nodig. U beschikt over algemene computervaardigheden.

Lees meer >>

Software ontwikkelen / programmeren: Best Practices

Software ontwikkelen / programmeren: Best PracticesIn deze best practice training / cursus leert u als ontwikkelaar de best practices kennen voor het schrijven en onderhouden van code. Deze best practices zorgen onder andere voor betere onderhoudbaarheid, betere samenwerking binnen ontwikkelteams en in algemene zin betere kwaliteit software.
Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn de leesbaarheid van code, commentaar bij code, kwaliteitsbewaking, testen en OO best practices.
Uw resultaat
U bent bekend met de algemeen geaccepteerde best practices voor het ontwikkelen van software en u kunt deze toepassen.
Doelgroep
Ontwikkelaars / programmeurs die zich willen verdiepen in de algemeen geaccepteerde best practices voor het schrijven van code.
Inhoud training
De training / cursus Software ontwikkelen / programmeren: Best Practices is opgebouwd uit verschillende lessen:
General Coding Best PracticesMaintaining Quality CodeObject-oriented Coding Best PracticesProgramming Techniques and Strategies
Benodigde voorkennis
U heeft een gedegen kennis van één van de volgende talen: C++, Java, C# of Visual Basic .Net en u heeft kennis van object georiënteerd programmeren. Het is een pre wanneer u regelmatig werkt in grotere ontwikkelteams.

Lees meer >>

C Programmeren (ANSI C)

C Programmeren (ANSI C)In deze C training / cursus leert u de programmeertaal C uitgebreid kennen. Na afronding van deze training kunt u zelfstandig programma’s schrijven op basis van de programmeertaal C.
Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn de basisprincipes van C, declaraties & definities, functies, expressions, flow control, pointers en nog veel meer.
Uw resultaat
U kunt zelfstandig software ontwikkelen op basis van de programmeertaal ANSI C.
Doelgroep
Ontwikkelaars / programmeurs die zich de programmertaal C eigen willen maken.
Inhoud ANSI C cursus
De training / cursus C Programmeren (ANSI C) is opgebouwd uit verschillende lessen:
ANSI C Programming: Introducing CANSI C Programming: Data RepresentationANSI C Programming: FunctionsANSI C Programming: ExpressionsANSI C Programming: Flow ControlANSI C Programming: Text ProcessingANSI C Programming: Processing RecordsANSI C Programming: PointersANSI C Programming: The Standard Library and Preprocessor
Benodigde voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis nodig. Het is een pre wanneer u ervaring heeft met een andere programmeertaal.

Lees meer >>

UNIX: Basiskennis

UNIX: BasiskennisIn deze UNIX training / cursus doet u basiskennis op van het besturingssysteem UNIX. Er is zowel aandacht voor de geschiedenis van UNIX als de basiskennis die u nodigt heeft om UNIX te bedienen en in de basis te beheren.
Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn de basisprincipes van UNIX, verschillende UNIX distributies, shell scripts maken en uitvoeren, het filesysteem van UNIX, security, cron jobs, basis network administration en nog veel meer.
Uw resultaat
U heeft een gedegen basiskennis van UNIX en u kunt UNIX in de basis bedienen en beheren.
Doelgroep
Systeembeheerders en/of netwerkbeheerders die een gedegen basiskennis willen van UNIX.
Inhoud UNIX training / cursus
De training / cursus UNIX: Basiskennis is opgebouwd uit verschillende lessen:
UNIX Fundamentals: OverviewUNIX Fundamentals: Shell Scripting BasicsUNIX Fundamentals: Files and DirectoriesUNIX Fundamentals: SecurityUNIX Fundamentals: Network Administration
Benodigde voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis nodig. Algemene kennis van besturingssystemen is een pré.

Lees meer >>

C++ programmeren

C++ programmerenIn deze C++ training / cursus leert u te programmeren op basis van de programmeertaal C++. Zowel het gestructureerd opzetten van C++ programmatuur als de relevante statements en principes komen aan bod. Ook wordt er stilgestaan bij specifieke programmeertechnieken. Na het afronden van deze training kunt u zelfstandig programmeren in C++.
Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn objecten, object georiënteerd programmeren, classes, constructors, inheritance, overloading, files en streams en nog veel meer.
Uw resultaat
U kunt zelfstandig programmeren met C++.
Doelgroep
Ontwikkelaars die willen ontwikkelen op basis van de programmeertaal C++.
Inhoud C++ training
De C++ training / cursus bestaat uit onderstaande lessen:
C++ Programming: Structured ProgrammingC++ Programming: Classes and Data AbstractionC++ Programming: Manipulating ObjectsC++ Programming: OverloadingC++ Programming: Files and StreamsC++ Programming: Programming TechniquesC++ Programming: Kennistest
Benodigde voorkennis
U beschikt over basiskennis van C of een andere gestructureerde programmeertaal.

Lees meer >>

UNIX: Shell Programming – Shell Scripting

UNIX: Shell Programming - Shell ScriptingIn deze UNIX training / cursus leert u hoe u UNIX shell scripts kunt schrijven. Naast aandacht voor shell scripting zelf is er ook uitgebreid aandacht voor relevante tools die u kunt gebruiken.
Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn een introductie in shell scripting, executing shell scripts, variabelen, sed, awk, flow control, debugging en nog veel meer.
Uw resultaat
U kunt zelfstandig UNIX shell scripts programmeren en implementeren.
Doelgroep
Systeembeheerders / ontwikkelaars die shell scripts willen schrijven voor UNIX.
Inhoud UNIX training
De training / cursus UNIX: Shell Programming – Shell Scripting is opgebouwd uit verschillende lessen:
UNIX Shell Scripting BasicsUNIX Shell Scripting ToolsWriting UNIX Shell Programs
Benodigde voorkennis
U heeft basiskennis van UNIX. Specifiek kent u de basis shell commando’s en kunt u navigeren in het file systeem van UNIX.

Lees meer >>