CAPM & PMP: Project Management Professional – (PMBOK Guide – Fourth Edition-aligned)

CAPM & PMP: Project Management Professional - (PMBOK Guide - Fourth Edition-aligned)In deze projectmanagement training / cursus wordt de Project Management Body of Knowledge (PMBoK – 4e editie) norm uitgebreid behandeld. PMBoK beschrijft algemeen geaccepteerde en gestandaardiseerde normen en gebruiken om professioneel en succesvol projecten te kunnen managen.
De PMBoK norm geldt als referentiewerk voor de certificering Certified Associate in Project Managment (CAPM) en de certificering Project Management Professional (PMP). Tijdens deze certificeringsexamens wordt uw kennis van de PMBoK norm getoetst.
De PMBoK norm en de certificeringen CAPM en PMP worden uitgegeven door het Project Management Institute (PMI).
Uw resultaat
U heeft uzelf de Project Management Body of Knowledge norm eigen gemaakt en kunt deze toepassen in uw rol als projectmanager. Tevens bent u voorbereid op het halen van de PMI examens CAPM & PMP.
Doelgroep
Voor iedere projectmanager die zich wil verdiepen in de Project Management Body of Knowledge (PMBoK – 4e editie) norm van het Project Management Institute. Tevens voor iedereen die zich wil voorbereiden op het het CAPM of PMP examen van het PMI.
Inhoud CAPM & PMP training
In lijn met de verschillende aandachtsgebieden binnen projectmanagement, zoals vastgelegd in de PMBoK norm, is de training opgedeeld in verschillende lessen:
Code of Ethics and Professional ConductProject Management EssentialsProject Integration ManagementProject Scope ManagementProject Time ManagementProject Cost ManagementProject Quality ManagementProject Human Resource ManagementProject Communications ManagementProject Risk ManagementProject Procurement ManagementCAPM en PMP kennistestOptionele examentraining (proefexamens)
Bij deze training kunt u speciale examentrainingen aanschaffen. Deze examentrainingen bevatten verschillende proefexamens die het echte examen dicht benaderen. Zowel qua vorm als qua inhoud. Dit is de ultieme manier om te testen of u klaar bent voor het examen. Lees hier meer over deze examentrainingen:
Voor Certified Associate in Project Management (CAPM)Proefexamen CAPM: Certified Associate in Project Management Fourth Edition (PMI)
Voor Project Management Professional (PMP) Proefexamen PMP: Project Management Professional Fourth Edition (PMI)
Benodigde voorkennis
Voor de training heeft u geen specifieke voorkennis nodig. Het is een pre wanneer u praktijkervaring heeft in het managen van projecten. Om in aanmerking te kunnen komen voor examen CAPM of PMP dient u wel over uitgebreide praktijkervaring te beschikken. Zie "Examen CAPM & PMP via het PMI" voor meer informatie.
Examen CAPM & PMP via het PMI
U moet uw examen altijd direct bij het PMI zelf boeken. Voor zowel het CAPM als het PMP examen gelden, naast de kennis van PMBoK, uitgebreide opleidings- en ervaringseisen voordat u het examen mag doen. U moet uw opleidingen en ervaringen ook aantonen bij het PMI. Lees hier de uitgebreide exameneisen van de Project Management Professional en de Certified Associate in Project Management examens.

Lees meer >>

Proefexamen CAPM: Certified Associate in Project Management Fourth Edition (PMI)

Proefexamen CAPM: Certified Associate in Project Management Fourth Edition (PMI)Met dit proefexamen test u of u klaar bent om het PMI examen CAPM: Certified Associate in Project Management Fourth Edition te halen. Onze proefexamens zijn zo opgezet dat ze de echte certificeringsexamens zo dicht mogelijk benaderen. Zowel op inhoud als in de vorm waarin de vragen worden gesteld.
Uw resultaat
U weet of u klaar bent voor het examen en/of in welke onderwerpen u zich nog verder moet verdiepen. Tevens heeft u inhoudelijke feedback gekregen tijdens de proefexamens.
Doelgroep
Voor iedereen die zich inhoudelijk heeft voorbereid op het CAPM (4e editie) examen en nu wil testen of zijn/haar kennis op het juiste niveau is. Ook geschikt voor iedereen die ervaring wil op doen met de manier waarop Microsoft examens afneemt.
Inhoud examentraining
De verschillende proefexamens die u in deze examentraining doet bevatten vragen met betrekking tot alle CAPM: Certified Associate in Project Management Fourth Edition (PMI) examenonderwerpen:

Chapter 1: Introduction
Chapter 2: Project Life Cycle and Organization
Chapter 3: Project Management Processes for a Project
Chapter 4: Project Integration Management
Chapter 5: Project Scope Management
Chapter 6: Project Time Management
Chapter 7: Project Cost Management
Chapter 8: Project Quality Management
Chapter 9: Project Human Resource Management
Chapter 10: Project Communications Management
Chapter 11: Project Risk Management
Chapter 12: Project Procurement Management

De examentraining bevat 3 werkvormen waarin u uw examen kunt voorbereiden. U heeft 6 maanden online toegang. Binnen deze periode kunt u de verschillende werkvormen zo vaak doen als u wilt.
1. Proefexamen op maat
U stelt zelf uw proefexamen samen. U kiest onder andere het aantal vragen dat u krijgt, de onderwerpen van de vragen, het type vragen, etc. In deze werkvorm kunt u zolang over het examen doen als u wilt.
Na afronding van het proefexamen krijgt u een uitgebreid score overzicht. U ziet onder andere op welke onderwerpen u goed en/of minder goed scoort. Tevens krijgt u uitgebreid inhoudelijke feedback naar aanleiding van de vragen die u beantwoord heeft. U scherpt dus direct uw kennis aan.
2. Examensimulatie
De software simuleert een echt examen. U krijgt evenveel vragen en evenveel tijd om de vragen te beantwoorden als tijdens het echte examen. Na afloop krijgt u te zien of u geslaagd zou zijn. De ultieme test om te zien of u er klaar voor bent.
3. Kennistest met Flash cards
Naast de examensimulatie kunt u ook uw overall kennis van het examenonderwerp testen aan de hand van open vragen (de zogeheten Flash cards). Deze vorm is vooral bedoeld om voorafgaand of aanvullend op de proefexamens alvast uw kennis te testen en waar nodig bij te spijkeren. Tevens krijgt u op deze manier goed zicht op de inhoudelijke kennis die vereist is voor het examen. Ook hier stelt u zelf de vragen samen en krijgt u na afronding een uitgebreid score overzicht.
Aantal examenvragen en Flash cards
De CAPM: Certified Associate in Project Management Fourth Edition (PMI) examentraining bestaat uit:

569 examenvragen met inhoudelijke feedback
779 Flash cards (open kennisvragen)

Online e-learning training voor examen CAPM
Via icttrainingen.nl kunt u, naast deze examentraining, ook een online e-learning training volgen voor dit examen. U leert via ons innovatie online leerconcept: social learning. U vindt de uitgebreide trainingsbeschrijving hier:

CAPM & PMP: Project Management Professional – (PMBOK Guide – Fourth Edition-aligned)

Lees meer >>

Proefexamen PMP: Project Management Professional Fourth Edition (PMI)

Proefexamen PMP: Project Management Professional Fourth Edition (PMI)Met dit proefexamen test u of u klaar bent om het PMI examen PMP: Project Management Professional Fourth Edition te halen. Onze proefexamens zijn zo opgezet dat ze de echte certificeringsexamens zo dicht mogelijk benaderen. Zowel op inhoud als in de vorm waarin de vragen worden gesteld.
Uw resultaat
U weet of u klaar bent voor het examen en/of in welke onderwerpen u zich nog verder moet verdiepen. Tevens heeft u inhoudelijke feedback gekregen tijdens de proefexamens.
Doelgroep
Voor iedereen die zich inhoudelijk heeft voorbereid op het PMP (4e editie) examen en nu wil testen of zijn/haar kennis op het juiste niveau is. Ook geschikt voor iedereen die ervaring wil op doen met de manier waarop Microsoft examens afneemt.
Inhoud examentraining
De verschillende proefexamens die u in deze examentraining doet bevatten vragen met betrekking tot alle PMP: Project Management Professional Fourth Edition (PMI) examenonderwerpen:

Initiating
Planning
Executing
Monitoring and Controlling
Closing
Professionalism and Social Responsibility

De examentraining bevat 3 werkvormen waarin u uw examen kunt voorbereiden. U heeft 6 maanden online toegang. Binnen deze periode kunt u de verschillende werkvormen zo vaak doen als u wilt.
1. Proefexamen op maat
U stelt zelf uw proefexamen samen. U kiest onder andere het aantal vragen dat u krijgt, de onderwerpen van de vragen, het type vragen, etc. In deze werkvorm kunt u zolang over het examen doen als u wilt.
Na afronding van het proefexamen krijgt u een uitgebreid score overzicht. U ziet onder andere op welke onderwerpen u goed en/of minder goed scoort. Tevens krijgt u uitgebreid inhoudelijke feedback naar aanleiding van de vragen die u beantwoord heeft. U scherpt dus direct uw kennis aan.
2. Examensimulatie
De software simuleert een echt examen. U krijgt evenveel vragen en evenveel tijd om de vragen te beantwoorden als tijdens het echte examen. Na afloop krijgt u te zien of u geslaagd zou zijn. De ultieme test om te zien of u er klaar voor bent.
3. Kennistest met Flash cards
Naast de examensimulatie kunt u ook uw overall kennis van het examenonderwerp testen aan de hand van open vragen (de zogeheten Flash cards). Deze vorm is vooral bedoeld om voorafgaand of aanvullend op de proefexamens alvast uw kennis te testen en waar nodig bij te spijkeren. Tevens krijgt u op deze manier goed zicht op de inhoudelijke kennis die vereist is voor het examen. Ook hier stelt u zelf de vragen samen en krijgt u na afronding een uitgebreid score overzicht.
Aantal examenvragen en Flash cards
De PMP: Project Management Professional Fourth Edition (PMI) examentraining bestaat uit:

791 examenvragen met inhoudelijke feedback
1038 Flash cards (open kennisvragen)

Online e-learning training voor examen PMP
Via icttrainingen.nl kunt u, naast deze examentraining, ook een online e-learning training volgen voor dit examen. U leert via ons innovatie online leerconcept: social learning. U vindt de uitgebreide trainingsbeschrijving hier:

CAPM & PMP: Project Management Professional – (PMBOK Guide – Fourth Edition-aligned)

Lees meer >>

Project Management Essentials – (PMBOK Guide – Fourth Edition-aligned)

Project Management Essentials - (PMBOK Guide - Fourth Edition-aligned)In deze projectmanagement training / cursus leert u de basis kennen van succesvol projectmanagement en wat de rol van projectmanagement is binnen uw organisatie. Tevens leert u de belangrijkste processen binnen projectmanagement kennen.
Deze training is gebaseerd op de PMBoK richtlijn / norm (4e editie). PMBoK beschrijft algemeen geaccepteerde en gestandaardiseerde normen en gebruiken om professioneel en succesvol projecten te kunnen managen.
De PMBoK norm wordt uitgegeven door het internationaal erkende Project Management Institute (PMI).
Uw resultaat
U weet wat projectmanagement in basis is en welke rol projectmanagement vervult binnen uw organisatie. Tevens kent u de belangrijkste processen binnen projectmanagement. Uw kennis is gebaseerd op, de door het PMI uitgegeven, PMBoK richtlijn / norm.
Doelgroep
Voor iedereen die basiskennis wil van projectmanagement gebaseerd op de Project Management Body of Knowledge (PMBoK) richtlijn. Tevens geschikt voor iedereen die zich wil oriënteren op PMBoK en de daarbij behorende certificeringen.
Inhoud PMBoK training
De training / cursus Project Management Essentials is opgebouwd uit verschillende lessen:
Managing Projects within OrganizationsProject Management OverviewProject Management Process Groups
Benodigde voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis nodig.

Lees meer >>

Projectmanagement: Code of Ethics and Professional Conduct (PMI Standard-aligned)

Projectmanagement: Code of Ethics and Professional Conduct (PMI Standard-aligned)In deze training / cursus leert u de Code of Ethics and Professional Conduct van het Project Management Institute (PMI) kennen. In deze richtlijn is vastgelegd aan welke professionele en ethische richtlijnen u zich als projectmanager moet houden volgens het PMI.
Wanneer u zich als projectmanager wil certificeren via het PMI moet u zich formeel conformeren aan deze richtlijn. U bent vanaf dat moment ook aansprakelijk. Het is dus belangrijk de richtlijn inhoudelijk goed te begrijpen.
Deze training is gebaseerd op de Code of Ethics and Professional Conduct van het PMI zoals die is vastgelegd in de PMBoK richtlijn / norm (4e editie). De Project Management Body of Knowledge (PMBoK) beschrijft algemeen geaccepteerde en gestandaardiseerde normen en gebruiken om professioneel en succesvol projecten te kunnen managen.
Uw resultaat
U kent de Code of Ethics and Professional Conduct van het PMI.
Doelgroep
Voor iedereen die zichzelf de Code of Ethics and Professional Conduct van het PMI eigen wil maken.
Inhoud PMI training
De training is opgebouwd uit verschillende lessen:
The Role of Ethics in Project ManagementCore PMI® Values and Ethical Standards
Benodigde voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis nodig.

Lees meer >>