Proefexamen VCP410: VMware Certified Professional on vSphere 4

Proefexamen VCP410: VMware Certified Professional on vSphere 4Met dit proefexamen test u of u klaar bent om het VMware examen VCP410: VMware Certified Professional on vSphere 4 te halen. Onze proefexamens zijn zo opgezet dat ze de echte certificeringsexamens zo dicht mogelijk benaderen. Zowel op inhoud als in de vorm waarin de vragen worden gesteld.
Uw resultaat
U weet of u klaar bent voor het examen en/of in welke onderwerpen u zich nog verder moet verdiepen. Tevens heeft u inhoudelijke feedback gekregen tijdens de proefexamens.
Doelgroep
Voor iedereen die zich inhoudelijk heeft voorbereid op het VCP410 examen en nu wil testen of zijn/haar kennis op het juiste niveau is. Ook geschikt voor iedereen die ervaring wil op doen met de manier waarop VMware examens afneemt.
Inhoud examentraining
De verschillende proefexamens die u in deze examentraining doet bevatten vragen met betrekking tot alle VCP410: VMware Certified Professional on vSphere 4 examenonderwerpen:

Plan, Install and Upgrade VMware ESX/ESXi
Configure ESX/ESXi Networking
Configure ESX/ESXi Storage
Install and Configure vCenter Server
Deploy and Manage Virtual Machines and vApps
Manage Compliance
Establish Service Levels
Perform Basic Troubleshooting and Alarm Management

De examentraining bevat 3 werkvormen waarin u uw examen kunt voorbereiden. U heeft 6 maanden online toegang. Binnen deze periode kunt u de verschillende werkvormen zo vaak doen als u wilt.
1. Proefexamen op maat
U stelt zelf uw proefexamen samen. U kiest onder andere het aantal vragen dat u krijgt, de onderwerpen van de vragen, het type vragen, etc. In deze werkvorm kunt u zolang over het examen doen als u wilt.
Na afronding van het proefexamen krijgt u een uitgebreid score overzicht. U ziet onder andere op welke onderwerpen u goed en/of minder goed scoort. Tevens krijgt u uitgebreid inhoudelijke feedback naar aanleiding van de vragen die u beantwoord heeft. U scherpt dus direct uw kennis aan.
2. Examensimulatie
De software simuleert een echt examen. U krijgt evenveel vragen en evenveel tijd om de vragen te beantwoorden als tijdens het echte examen. Na afloop krijgt u te zien of u geslaagd zou zijn. De ultieme test om te zien of u er klaar voor bent.
3. Kennistest met Flash cards
Naast de examensimulatie kunt u ook uw overall kennis van het examenonderwerp testen aan de hand van open vragen (de zogeheten Flash cards). Deze vorm is vooral bedoeld om voorafgaand of aanvullend op de proefexamens alvast uw kennis te testen en waar nodig bij te spijkeren. Tevens krijgt u op deze manier goed zicht op de inhoudelijke kennis die vereist is voor het examen. Ook hier stelt u zelf de vragen samen en krijgt u na afronding een uitgebreid score overzicht.
Aantal examenvragen en Flash cards
De VCP410: VMware Certified Professional on vSphere 4 examentraining bestaat uit:

101 examenvragen met inhoudelijke feedback
154 Flash cards (open kennisvragen)

Lees meer >>

VMware Overview

VMware OverviewIn deze VMware training / cursus maakt u kennis met de virtualisatie productsuite van VMware. U leert de diverse producten kennen en u leert waar en wanneer u welk product zou kunnen inzetten. Ook komen de algemene voordelen en toepassingen van virtualisatie aan bod. VMware is wereldwijd één van de leidende partijen met betrekking tot virtualisatie oplossingen.
Naast een algemene overview wordt er specifiek ingegaan op de 3 segmenten van producten: desktop producten, server producten en datacenter producten.
Uw resultaat
U heeft een gedegen inzicht in de virtualisatie producten van VMware en begrijpt hoe, waar en wanneer u welk product kunt inzetten. U heeft algemene kennis van zowel de desktop, server als datacenter producten van VMware.
Doelgroep
IT professionals, IT managers, IT planners en beleidsmakers die een gedegen inzicht willen hebben in de mogelijkheden en voordelen van virtualisatie op basis van VMware producten.
Inhoud VMware training
De training / cursus VMware Overview is opgebouwd uit verschillende lessen:
Virtualization with VMware: An OverviewVMware Desktop OverviewVMware Server OverviewVMware Datacenter Overview
Benodigde voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis nodig.

Lees meer >>

VMware Workstation 7

VMware Workstation 7In deze VMware Workstation training / cursus leert u VMware Workstation 7 te installeren en te configureren. Tevens leert u hoe u virtual machines moet aanmaken, beheren en wanneer nodig hoe u de virtual machines kunt opnemen in een virtueel netwerk op uw pc.
Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn het installeren van een OS, het gebruik van images, de Virtual Network Editor, NAT configureren, virtuele schijven, snapshots, clones, ACE packages en nog veel meer.
De training is gebaseerd op een installatie op Windows, maar de lesstof is grotendeels toepasbaar op een installatie op Linux.
Uw resultaat
U kunt zelfstandig VMware Workstation 7 installeren en configureren. Tevens kunt u virtual machines aanmaken, beheren en wanneer nodig opnemen in een virtueel netwerk.
Doelgroep
Systeembeheerders, support engineers, consultants en ontwikkelaars die VMware Workstation 7 willen gebruiken voor het creëren van virtual machines op hun desktops.
Inhoud VMware Workstation training
De training / cursus VMware Workstation 7 is opgebouwd uit verschillende lessen:
VMware Workstation 7: Getting started with Virtual Machines

Recognize VMware Workstation installation considerations
Identify VMware Workstation upgrade considerations
Create a custom virtual machine
Modify a virtual machine configuration
Recognize guest operating system installation options
Perform a guest operating system installation using an ISO image
Match the VMware Tools components to their tasks
Configure global settings to update VMware Tools
Recognize the functions of the VMware Tools control panel
Create a virtual machine
Install a guest OS using and ISO image
Modify Virtual Machine Settings
Recognize the network settings capabilities of the Virtual Network Editor
Connect or disconnect a new host virtual adapter
Set up routing between independent host-only virtual networks
Configure NAT on a Windows host
Add a new disk to a virtual machine
Recognize the benefits of using virtual disks
Add a CD drive to a virtual machine
Modify network settings on a virtual machine
Modify disk configuration on a virtual machine

VMware Workstation 7: Managing Virtual Machines

Perform admin tasks using the Workstation interface
Identify the key new features in VMware Workstation
Modify the workstation interface
Identify the considerations involved in attaching hardware devices to virtual machines
Configure USB 2.0 support on a virtual machine
Identify the considerations involved in working with teams
Manage a virtual machine team
Use the record/replay feature
Configure virtual machine settings for a given scenario
Create and populate a team
Identify the options available when saving the state of a VM
Take a snapshot of a VM
Create a VM clone
Differentiate between linked and full clones
Identify the considerations involved in moving a VM
Create an ACE package using the new package wizard
Identify the features of VMware ACE
Create a snapshot of a virtual machine state
Create a clone of a VM snapshot
Create an ACE package from a cloned VM

Benodigde voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis nodig.

Lees meer >>