Vwo Aardrijkskunde

De lessen van de cursus VWO Aardrijkskunde zijn volledig afgestemd op het staatsexamen. Je wordt dus rechtstreeks opgeleid voor het examen. Het examen heeft betrekking op een vijftal onderwerpen. Jaarlijks wordt er een nieuw examenonderwerp vastgesteld door de examencommissie en wordt een oud onderwerp uit het programma verwijderd. Bij de cursus krijg je alle informatie over de examenonderwerpen. Het vak Aardrijkskunde omvat een heel breed gebied en biedt veel meer dan, zoals zo vaak gedacht wordt, enkel kennis van atlas en topografie. Het is dan ook een vak dat bij uitstek geschikt is om je algemene ontwikkeling op een hoger niveau te brengen. Je dient in het bezit te zijn van een recente uitgave van de Grote Bosatlas.

Lees meer >>

Vwo Biologie

De lessen van de cursus VWO Biologie zijn volledig afgestemd op het staatsexamen. Je wordt dus rechtstreeks opgeleid voor dit examen. Ook zonder examen is dit een interessante cursus voor wie meer wil weten over het functioneren van het menselijk lichaam, over de samenhang tussen organismen en hun milieu en over gedragsbiologie, erfelijkheidsleer en biotechnologie.

Lees meer >>

Vwo Duits

De lessen van de cursus Duits zijn volledig afgestemd op het staatsexamen. Je wordt dus rechtstreeks opgeleid voor het examen. De lessen Duits zijn opgedeeld in twee deelvakken, te weten Duits 1 en Duits 2. Het deelvak Duits 1 omvat leesvaardigheid. Het deelvak Duits 2 omvat luistervaardigheid, spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid en literatuur. De staatsexamens kennen geen los examen voor Duits 2. Heb je Duits 1 reeds behaald en wil je alleen Duits 2 volgen, dan kun je alleen examen doen voor het totaalvak Duits 1,2. Bij de cursus krijg je CDs waarmee je je uitspraak en spreekvaardigheid kunt oefenen. Daarnaast ontvang je CDs met teksten die zijn ingesproken door zogenaamde native speakers, dus door mensen die van geboorte afkomstig zijn uit het land van de desbetreffende taal. Het examen bestaat uit een centraal examen en een commissie-examen. Het centraal examen heeft betrekking op leesvaardigheid. Tijdens dit examen ga je circa 45 meerkeuzevragen of open vragen beantwoorden over een aantal teksten. Het commissie-examen bestaat uit een schriftelijk en mondeling gedeelte. Tijdens het schriftelijke gedeelte wordt de schrijfvaardigheid getoetst. Tijdens het mondelinge gedeelte worden luister- en spreekvaardigheid getoetst. Ook wordt aandacht besteed aan literatuur (in de vorm van een leesdossier dat verslagen bevat van alle 4 6 door jou gelezen boeken) en het handelingsdeel waaraan je tijdens de cursus moet werken.

Lees meer >>

Vwo Algemene natuurwetenschappen

De lessen van de cursus VWO Algemene Natuurwetenschappen zijn volledig afgestemd op het staatsexamen. Je wordt dus rechtstreeks opgeleid voor dit examen. Ook zonder examen is dit een interessante cursus. Het examen bestaat uit een schriftelijk gedeelte en een mondeling gedeelte. Beide onderdelen hebben betrekking op de gehele examenstof. Zodra je je voor het examen aanmeldt ontvang je van de staatsexamendienst nauwkeurige informatie over het examen.

Lees meer >>

Vwo Engels

De lessen van de cursus VWO Engels zijn volledig afgestemd op het staatsexamen. Je wordt dus rechtstreeks opgeleid voor het examen. Door middel van het lezen van diverse Engelse teksten oefen je gedurende de hele cursus de vaardigheden die nodig zijn voor het staatsexamen. Bij de cursus krijg je CDs, waarmee je je uitspraak kunt oefenen door te luisteren naar de native speakers, mensen die afkomstig zijn uit Engels sprekende gebieden. Verder krijg je tijdens de cursus de gelegenheid je eigen uitspraak te oefenen door zelf huiswerkopgaven in te spreken en deze ter beoordeling in te sturen naar jouw docent. Tevens leer je praktische vaardigheden zoals het schrijven van een brief.

Lees meer >>

Vwo Economie

Voor zowel het deelvak Economie 1 als het totaalvak Economie 1,2 geldt dat de cursus volledig is afgestemd op het staatsexamen. De onderwerpen die tijdens het staatsexamen aan bod komen, beslaan dus de gehele in de cursus aan de orde gestelde lesstof. Het onderscheid tussen deelvak (1) en totaalvak (1,2) bestaat vooral uit de diepgang van de behandelde lesstof. Bij beide vakken ligt de nadruk op actuele themas en het aanleren van vaardigheden. Daartoe worden een omvangrijk begrippenapparaat en een aantal interessante berekeningen in stelling gebracht, zodat zowel Economie 1 als ook Economie 1,2 een bijdrage levert aan het begrijpen van de vele (economische) gebeurtenissen om ons heen.

Lees meer >>

Vwo Natuurkunde

De lessen van de cursus VWO Natuurkunde zijn volledig afgestemd op het staatsexamen. Je wordt dus rechtstreeks opgeleid voor dit examen. De cursus VWO Natuurkunde bestaat uit de deelvakken Natuurkunde 1 en Natuurkunde 1,2. Om deze vakken goed te kunnen volgen is kennis van wiskunde op VWO-niveau noodzakelijk. Hoewel deze kennis voor de toepassing in de natuurkunde ook in de cursus wordt aangereikt, adviseren wij jou om tegelijkertijd de cursus Wiskunde B1 of Wiskunde B1,2 te volgen.

Lees meer >>

Vwo Wiskunde A

De lessen van de cursus VWO Wiskunde A1 en A1,2 zijn volledig afgestemd op het staatsexamen. Je wordt dus rechtstreeks opgeleid voor dit examen. De programmas Wiskunde A1 en A1,2 hebben een algemeen vormend karakter. Wiskunde A1 is gericht op het gebruik van de wiskunde in de maatschappij. Wiskunde A1,2 is gericht op het gebruik van de wiskunde in de maatschappij n in onze economische wereld. Je leert aan de werkelijkheid ontleende problemen te doorgronden en op te lossen met wiskundige hulpmiddelen. Wiskunde A1,2 is de wiskunde uit het profiel Economie en Maatschappij.

Lees meer >>