HBO bachelor Bedrijfskunde specialisatie Logistiek Organisatie

In een modern bedrijf speelt logistiek een essentile rol. Het logistieke proces dient ervoor te zorgen dat goederen- en informatiestromen binnen een bedrijf optimaal verlopen. Door de constant veranderende omgevingsfactoren moet een bedrijf in staat zijn om bliksemsnel op deze veranderingen te kunnen inspelen.

Lees meer >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *