HBO leergang Organisatiekunde

De kennis die u in deze leergang opdoet is zeer breed inzetbaar. Het hoofdthema van deze leergang is namelijk het begrip Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering draait om het maken van plannen, het uitvoeren van deze plannen en het evalueren en bijstellen van de betreffende plannen. Het hele proces van plannen, uitvoeren, evalueren en reviseren noemen we de plannings- en control-cyclus van een organisatie.

Lees meer >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *