MBO Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener

Als sociaal-maatschappelijk dienstverlener houd jij je bezig met het in kaart brengen van materile en (daaraan gerelateerde) psychosociale behoeften van de clint. Je verzorgt praktische dienstverlening en adviseert over regelingen of voorzieningen. Je behartigt de belangen van je clint en gaat vervolgens in overleg met andere disciplines of hulpverleners. Hierbij horen ook taken als dossiervorming en rapporteren. Cordinatie, overleg en afstemming zijn met name gekoppeld aan deze clintgebonden werkzaamheden.

Lees meer >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *