Medische kennis – anatomie, fysiologie, pathologie

In deze cursus op hbo-niveau, leert u de context waarbinnen medische begrippen (medische terminologie) worden gebruikt. Daartoe worden de in de cursus behandelde termen gerelateerd aan anatomische, fysiologische, pathologische en psychologische aspecten.

Lees meer >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *