Proefexamen 70-293: Planning and Maintaining a Windows Server 2003 Network Infrastructure

Proefexamen 70-293: Planning and Maintaining a Windows Server 2003 Network InfrastructureMet dit proefexamen test u of u klaar bent om het MCSA / MCSE examen 70-293: Planning and Maintaining a Windows Server 2003 Network Infrastructure te halen. Onze proefexamens zijn zo opgezet dat ze de echte certificeringsexamens zo dicht mogelijk benaderen. Zowel op inhoud als in de vorm waarin de vragen worden gesteld.
Uw resultaat
U weet of u klaar bent voor het examen en/of in welke onderwerpen u zich nog verder moet verdiepen. Tevens heeft u inhoudelijke feedback gekregen tijdens de proefexamens.
Doelgroep
Voor iedereen die zich inhoudelijk heeft voorbereid op het 70-293 examen en nu wil testen of zijn/haar kennis op het juiste niveau is. Ook geschikt voor iedereen die ervaring wil op doen met de manier waarop Microsoft examens afneemt.
Inhoud examentraining
De verschillende proefexamens die u in deze examentraining doet bevatten vragen met betrekking tot alle 70-293: Planning and Maintaining a Windows Server 2003 Network Infrastructure examenonderwerpen:

Planning and Implementing Server Roles and Server Security
Planning, Implementing, and Maintaining a Network Infrastructure
Planning, Implementing, and Maintaining Routing and Remote Access
Planning, Implementing, and Maintaining Server Availability
Planning and Maintaining Network Security
Planning, Implementing, and Maintaining Security Infrastructure

De examentraining bevat 3 werkvormen waarin u uw examen kunt voorbereiden. U heeft 6 maanden online toegang. Binnen deze periode kunt u de verschillende werkvormen zo vaak doen als u wilt.
1. Proefexamen op maat
U stelt zelf uw proefexamen samen. U kiest onder andere het aantal vragen dat u krijgt, de onderwerpen van de vragen, het type vragen, etc. In deze werkvorm kunt u zolang over het examen doen als u wilt.
Na afronding van het proefexamen krijgt u een uitgebreid score overzicht. U ziet onder andere op welke onderwerpen u goed en/of minder goed scoort. Tevens krijgt u uitgebreid inhoudelijke feedback naar aanleiding van de vragen die u beantwoord heeft. U scherpt dus direct uw kennis aan.
2. Examensimulatie
De software simuleert een echt examen. U krijgt evenveel vragen en evenveel tijd om de vragen te beantwoorden als tijdens het echte examen. Na afloop krijgt u te zien of u geslaagd zou zijn. De ultieme test om te zien of u er klaar voor bent.
3. Kennistest met Flash cards
Naast de examensimulatie kunt u ook uw overall kennis van het examenonderwerp testen aan de hand van open vragen (de zogeheten Flash cards). Deze vorm is vooral bedoeld om voorafgaand of aanvullend op de proefexamens alvast uw kennis te testen en waar nodig bij te spijkeren. Tevens krijgt u op deze manier goed zicht op de inhoudelijke kennis die vereist is voor het examen. Ook hier stelt u zelf de vragen samen en krijgt u na afronding een uitgebreid score overzicht.
Aantal examenvragen en Flash cards
De 70-293: Planning and Maintaining a Windows Server 2003 Network Infrastructure examentraining bestaat uit:

188 examenvragen met inhoudelijke feedback
543 Flash cards (open kennisvragen)

Online e-learning training voor examen 70-293
Via icttrainingen.nl kunt u, naast deze examentraining, ook een online e-learning training volgen voor dit examen. U leert via ons innovatie online leerconcept: social learning. U vindt de uitgebreide trainingsbeschrijving hier:

Windows server 2003: Planning and Maintaining a Network Infrastructure (exam 70-293)

Lees meer >>

Windows server 2003: Planning and Maintaining a Network Infrastructure (exam 70-293)

Windows server 2003: Planning and Maintaining a Network Infrastructure (exam 70-293)In deze Windows Server 2003 training / cursus leert u als systeem- / netwerkbeheerder een Windows Server 2003 netwerk infrastructuur te plannen, te optimaliseren en te troubleshooten. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn het plannen en optimaliseren van DNS, DHCP, TCP/IP, IPSec en WINS. Ook het plannen en het oplossen van problemen met betrekking tot toegang tot uw netwerk komen aan bod.
Uw resultaat
Na het volgen van deze training kunt u zelfstandig Windows Server 2003 binnen uw netwerk implementeren en beheren. Tevens bent u voorbereid op Microsoft examen 70-293.
Doelgroep
Systeembeheerders die het examen 70-293 met succes willen afronden als onderdeel van hun Microsoft Certified Systems Engineer (MSCE) on Windows Server 2003 certificering.
Inhoud Windows Server 2003 training
De training / cursus Windows server 2003: Planning and Maintaining a Network Infrastructure is opgebouwd uit verschillende lessen:
Introducing Windows Server 2003 Network Infrastructure Planning, Tools, and DocumentationPlanning and Optimizing TCP/IP in a Microsoft Windows Server 2003 Network EnvironmentPlanning and Troubleshooting Routing and Switching in a Windows Server 2003 EnvironmentPlanning, Optimizing, and Troubleshooting DHCP in a Windows Server 2003 Network EnvironmentPlanning a DNS Strategy in a Microsoft Windows Server 2003 Network EnvironmentOptimizing and Troubleshooting DNS in a Microsoft Windows Server 2003 Network EnvironmentPlanning and Optimizing Windows Internet Name Service Using Microsoft Windows Server 2003Planning and Troubleshooting IPSec in a Microsoft Windows Server 2003 Network EnvironmentPlanning Network Access in a Microsoft Windows Server 2003 Network EnvironmentTroubleshooting Network Access in a Microsoft Windows Server 2003 Network EnvironmentPlanning a Microsoft Windows Server 2003 Network InfrastructureWindows Server 2003 KennistestOptionele examentraining (proefexamens)
In aanvulling op deze training kunt u een speciale examentraining aanschaffen. De examentraining bevat verschillende proefexamens die het echte examen dicht benaderen. Zowel qua vorm als qua inhoud. Dit is de ultieme manier om te testen of u klaar bent voor het examen. U kunt deze examentraining optioneel meebestellen door bovenin de optie "Examentraining" op "Ja" te zetten. Lees hier meer over deze examentraining:

Proefexamen 70-293: Planning and Maintaining a Windows Server 2003 Network Infrastructure

Benodigde voorkennis
U heeft minimaal 1 jaar ervaring als systeembeheerder van een netwerk gebaseerd op Windows Server 2003. Het is een pré als u ervaring heeft met verschillende fysieke locaties en netwerkservices als printers, databases, proxy’s, firewall, intranet en/of internet.

Lees meer >>