Database fundamentals

Database fundamentalsIn deze training / cursus leert u de basisprincipes van (relationele) databases. Zowel de concepten achter database management systemen (DBMS) als de structurering en opslag van gegevens in een database. En natuurlijk het opvragen en bewerken van gegevens.
Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn relationele database concepten, de elementen in een database management systeem, tabellen, queries, database relaties, het bewerken van gegevens met behulp van SQL en nog veel meer.
De training is niet gekoppeld aan een specifieke database maar behandeld algemene concepten.
Uw resultaat
U bent bekend met de basisprincipes achter (relationele) databases. Tevens heeft u basiskennis van SQL.
Doelgroep
Ontwikkelaars / support engineers die zich de basisprincipes van databases eigen willen maken.
Inhoud training
De training / cursus Database Fundamentals is opgebouwd uit twee lessen:
Database Systems and Relational Databases

Recognize the differences between a database and a DBMS
Recognize the different types of database users
Identify the requirements of a good database
Match the database architecture with its correct description
Match the database model with its correct description
Recognize the features of databases and DBMS
Describe database models and database architectures
Describe the features and recognize the types of relational databases
Recognize how to model the database
Describe how to outline a relationship database schema
Describe the concept of referential integrity
Recognize how to normalize the relations
Describe relational database concepts
Recognize the constructs in a relationship database schema
Normalize database tables

Management of Relational Database Data

Match each relational algebra operation with its correct description
Recognize what the different SQL statements do
Recognize the different relational algebra operations
Recognize how to use SQL statements for queries and manipulation
Recognize characteristics of transaction processing and concurrency control
Recognize how a transaction works in a DBMS and describe the ANSI/ISO transaction model
Recognize concurrency problems
Recognize the fundamentals of locking
Describe advanced locking techniques
Recognize security concepts in a relational database
Describe transaction processing and concurrency control
Describe concurrency control with locking
Describe security concepts in a relational database

Benodigde voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis nodig.

Lees meer >>

Proefexamen 1Z0-053: Oracle Database 11g: Administration II

Proefexamen 1Z0-053: Oracle Database 11g: Administration IIMet dit proefexamen test u of u klaar bent om het Oracle 11g examen 1Z0-053: Oracle Database 11g: Administration II te halen. Onze proefexamens zijn zo opgezet dat ze de echte certificeringsexamens zo dicht mogelijk benaderen. Zowel op inhoud als in de vorm waarin de vragen worden gesteld.
Uw resultaat
U weet of u klaar bent voor het examen en/of in welke onderwerpen u zich nog verder moet verdiepen. Tevens heeft u inhoudelijke feedback gekregen tijdens de proefexamens.
Doelgroep
Voor iedereen die zich inhoudelijk heeft voorbereid op het 1Z0-053 examen en nu wil testen of zijn/haar kennis op het juiste niveau is. Ook geschikt voor iedereen die ervaring wil op doen met de manier waarop Oracle examens afneemt.
Inhoud examentraining
De verschillende proefexamens die u in deze examentraining doet bevatten vragen met betrekking tot alle 1Z0-053: Oracle Database 11g: Administration II examenonderwerpen:

Database Architecture and ASM
Configuring for Recoverability
Using the RMAN Recovery Catalog
Configuring Backup Specifications
Using RMAN to Create Backups
Performing User-Managed Backup and Recovery
Using RMAN to Perform Recovery
Using RMAN to Duplicate a Database
Performing Tablespace Point-in-Time Recovery
Monitoring and Tuning RMAN
Using Flashback Technology
Additional Flashback Operations
Diagnosing the Database
Managing Memory
Managing Database Performance
Space Management
Managing Resources
Automating Tasks with the Scheduler
Administering the Scheduler
Globalization

De examentraining bevat 3 werkvormen waarin u uw examen kunt voorbereiden. U heeft 6 maanden online toegang. Binnen deze periode kunt u de verschillende werkvormen zo vaak doen als u wilt.
1. Proefexamen op maat
U stelt zelf uw proefexamen samen. U kiest onder andere het aantal vragen dat u krijgt, de onderwerpen van de vragen, het type vragen, etc. In deze werkvorm kunt u zolang over het examen doen als u wilt.
Na afronding van het proefexamen krijgt u een uitgebreid score overzicht. U ziet onder andere op welke onderwerpen u goed en/of minder goed scoort. Tevens krijgt u uitgebreid inhoudelijke feedback naar aanleiding van de vragen die u beantwoord heeft. U scherpt dus direct uw kennis aan.
2. Examensimulatie
De software simuleert een echt examen. U krijgt evenveel vragen en evenveel tijd om de vragen te beantwoorden als tijdens het echte examen. Na afloop krijgt u te zien of u geslaagd zou zijn. De ultieme test om te zien of u er klaar voor bent.
3. Kennistest met Flash cards
Naast de examensimulatie kunt u ook uw overall kennis van het examenonderwerp testen aan de hand van open vragen (de zogeheten Flash cards). Deze vorm is vooral bedoeld om voorafgaand of aanvullend op de proefexamens alvast uw kennis te testen en waar nodig bij te spijkeren. Tevens krijgt u op deze manier goed zicht op de inhoudelijke kennis die vereist is voor het examen. Ook hier stelt u zelf de vragen samen en krijgt u na afronding een uitgebreid score overzicht.
Aantal examenvragen en Flash cards
De 1Z0-053: Oracle Database 11g: Administration II examentraining bestaat uit:

283 examenvragen met inhoudelijke feedback
528 Flash cards (open kennisvragen)

Kosten examen
De actuele kosten van dit examen bedragen, via onze examenpartner, op dit moment E 154,00 (excl. btw).
Online e-learning training voor examen 1Z0-053
Via icttrainingen.nl kunt u, naast deze examentraining, ook een online e-learning training volgen voor dit examen. U leert via ons innovatie online leerconcept: social learning. U vindt de uitgebreide trainingsbeschrijving hier:

Oracle Database 11g: Administration Workshop 2

Lees meer >>

Oracle Database 11g: Administration Workshop II (exam 1Z0-053)

Oracle Database 11g: Administration Workshop II (exam 1Z0-053)In deze tweede Oracle 11g training / cursus leert u, voor een Oracle 11g database, performance en resources te beheren. Tevens leert u hoe u backups moet configureren en uit moet voeren.
Onderwerpen die hiervoor onder andere aan bod komen zijn de database architectuur, ASM, RMAN, backups configureren, backups terugzetten, de flashback technologie, perfomance management en nog veel meer.
Uw resultaat
U kunt geavanceerde beheertaken voor een Oracle 11g database uitvoeren. Tevens bent u voorbereid op Oracle examen 1Z0-053.
Doelgroep
DBA’s, administrators, database designers, support engineers die één van de Oracle Database 11g Administrator certificaten willen halen. Examen 1Z0-053 is onderdeel van de OCP certificering.
Inhoud Oracle 11g training
De training / cursus Oracle Database 11g: Administration Workshop II is opgebouwd uit verschillende lessen:
Oracle Database 11g: Database Architecture and ASMOracle Database 11g: Configuring for RecoveryOracle Database 11g: Configuring for BackupsOracle Database 11g: Using RMAN for RecoveryOracle Database 11g: Supporting RMAN and Using Flashback TechnologyOracle Database 11g: Diagnosing the Database and Managing MemoryOracle Database 11g: Database Performance and Space ManagementOracle Database 11g: Managing Resources and Task AutomationOracle Database 11g: GlobalizationOptionele examentraining (proefexamens)
In aanvulling op deze training kunt u een speciale examentraining aanschaffen. De examentraining bevat verschillende proefexamens die het echte examen dicht benaderen. Zowel qua vorm als qua inhoud. Dit is de ultieme manier om te testen of u klaar bent voor het examen. U kunt deze examentraining optioneel meebestellen door bovenin de optie "Examentraining" op "Ja" te zetten. Lees hier meer over deze examentraining:

Proefexamen 1Z0-053: Oracle Database 11g: Administration II

Benodigde voorkennis
U heeft de trainingen Oracle Database 11g: Administration Workshop I en Oracle Database 11g: SQL Expert met succes afgerond.
Naslagwerk
Heeft u behoefte aan een naslagwerk? Bestel Oracle Database 11g: Administration II Exam Guide bij onze partner Computerboek.nl.

Lees meer >>

Oracle Database 11g: SQL Expert (exam 1Z0-047)

Oracle Database 11g: SQL Expert (exam 1Z0-047)In deze Oracle 11g training / cursus leert u Oracle 11g SQL te gebruiken. Met Oracle SQL bent u in staat data en objecten in de Oracle database op te vragen en te manipuleren.
Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn het uitvoeren van queries, conversie functies, groeperen, joins, data dictionary, gebruikers, views, schema objecten, tabellen aanmaken en wijzigen en nog veel meer.
Uw resultaat
U kunt Oracle SQL gebruiken in combinatie met een Oracle 11g database. Tevens bent u voorbereid op Oracle examen 1Z0-047.
Doelgroep
DBA’s, administrators, database designers, ontwikkelaars en support engineers die Oracle SQL willen leren. Ook voor diegene die één van de Oracle Database 11g Administrator certificaten of het certificaat Oracle Database SQL Certified Expert wil halen.
Inhoud Oracle 11g SQL training
De training / cursus Oracle Database 11g: SQL Expert is opgebouwd uit verschillende lessen:
Oracle Database 11g: Querying a Database with SQLOracle Database 11g: Conversion Functions, Conditional Expressions, Group Functions, and JoinsOracle Database 11g: Manipulating Queries and DataOracle Database 11g: Using DDL, Views, and Schema ObjectsOracle Database 11g: Controlling User Access and Managing ObjectsOracle Database 11g: Managing Data Dictionary Views and Large Data SetsOracle Database 11g: Managing Time Zones and Datetime FunctionsOracle Database 11g: Subqueries and Regular ExpressionsOracle Database 11g: KennistestOptionele examentraining (proefexamens)
In aanvulling op deze training kunt u een speciale examentraining aanschaffen. De examentraining bevat verschillende proefexamens die het echte examen dicht benaderen. Zowel qua vorm als qua inhoud. Dit is de ultieme manier om te testen of u klaar bent voor het examen. U kunt deze examentraining optioneel meebestellen door bovenin de optie "Examentraining" op "Ja" te zetten. Lees hier meer over deze examentraining:

Proefexamen 1Z0-047: Oracle Database SQL Expert

Benodigde voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis nodig.

Lees meer >>

Microsoft SQL Server 2005: Database Maintenance and Optimization (exam 70-444)

Microsoft SQL Server 2005: Database Maintenance and Optimization (exam 70-444)In deze SQL Server training / cursus leert u het onderhoud uit te voeren voor de SQL Server 2005 database. Tevens is er uitgebreid aandacht voor het optimaliseren van de performance van uw database.
Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn geheugenbeheer, I/O configuratie, query performance, database recovery, SQL Server Profiler, Database Engine Tuning Advisor, replicatie, SSIS, beveiliging en nog veel meer.
Uw resultaat
U kunt Microsoft SQL Server 2005 databases onderhouden en de performance ervan optimaliseren.
Doelgroep
DBA’s, administrators, applicatie beheerders, support engineers en/of ontwikkelaars die verantwoordelijk zijn voor het onderhouden en optimaliseren van SQL Server 2005. Deze training behandelt tevens alle onderwerpen van het MCITP  examen 70-444: PRO: Optimizing and Maintaining a Database Administration Solution by Using Microsoft SQL Server. Let op: dit examen is per 30-06-2011 retired. U kunt het examen dus niet meer doen.
Inhoud SQL Server training
De training / cursus Microsoft SQL Server 2005: Database Maintenance and Optimization is opgebouwd uit verschillende lessen:
Optimizing SQL Server 2005 PerformanceOptimizing a Database Data Recovery Plan for SQL Server 2005Monitoring and Maintaining a Database in SQL Server 2005Managing Data Between Servers and DatabasesManaging and Maintaining Database Security in SQL Server 2005Managing Database Data in a SQL Server 2005 Environment
Benodigde voorkennis
U heeft de training MS SQL Server 2005: Implementation and Maintenance (exam 70-431) en het bijbehorende examen succesvol afgerond of u heeft vergelijkbare kennis.

Lees meer >>

Proefexamen 1Z0-146: Oracle Database 11g Advanced PL/SQL

Proefexamen 1Z0-146: Oracle Database 11g Advanced PL/SQLMet dit proefexamen test u of u klaar bent om het Oracle 11g examen 1Z0-146: Oracle Database 11g Advanced PL/SQL te halen. Onze proefexamens zijn zo opgezet dat ze de echte certificeringsexamens zo dicht mogelijk benaderen. Zowel op inhoud als in de vorm waarin de vragen worden gesteld.
Uw resultaat
U weet of u klaar bent voor het examen en/of in welke onderwerpen u zich nog verder moet verdiepen. Tevens heeft u inhoudelijke feedback gekregen tijdens de proefexamens.
Doelgroep
Voor iedereen die zich inhoudelijk heeft voorbereid op het 1Z0-146 examen en nu wil testen of zijn/haar kennis op het juiste niveau is. Ook geschikt voor iedereen die ervaring wil op doen met de manier waarop Oracle examens afneemt.
Inhoud examentraining
De verschillende proefexamens die u in deze examentraining doet bevatten vragen met betrekking tot alle 1Z0-146: Oracle Database 11g Advanced PL/SQL examenonderwerpen:

Oracle11g: Advanced PL/SQL
PL/SQL Programming Concepts: Review
Designing PL/SQL Code
Working with Collections
Using Advanced Interface Methods
Implementing Fine-Grained Access Control for VPD
Manipulating Large Objects
Administering SecureFile LOBs
Performance and Tuning
Improving Performance with Caching
Analyzing PL/SQL Code
Profiling and Tracing PL/SQL Code
Safeguarding Your Code Against SQL Injection Attacks

De examentraining bevat 3 werkvormen waarin u uw examen kunt voorbereiden. U heeft 6 maanden online toegang. Binnen deze periode kunt u de verschillende werkvormen zo vaak doen als u wilt.
1. Proefexamen op maat
U stelt zelf uw proefexamen samen. U kiest onder andere het aantal vragen dat u krijgt, de onderwerpen van de vragen, het type vragen, etc. In deze werkvorm kunt u zolang over het examen doen als u wilt.
Na afronding van het proefexamen krijgt u een uitgebreid score overzicht. U ziet onder andere op welke onderwerpen u goed en/of minder goed scoort. Tevens krijgt u uitgebreid inhoudelijke feedback naar aanleiding van de vragen die u beantwoord heeft. U scherpt dus direct uw kennis aan.
2. Examensimulatie
De software simuleert een echt examen. U krijgt evenveel vragen en evenveel tijd om de vragen te beantwoorden als tijdens het echte examen. Na afloop krijgt u te zien of u geslaagd zou zijn. De ultieme test om te zien of u er klaar voor bent.
3. Kennistest met Flash cards
Naast de examensimulatie kunt u ook uw overall kennis van het examenonderwerp testen aan de hand van open vragen (de zogeheten Flash cards). Deze vorm is vooral bedoeld om voorafgaand of aanvullend op de proefexamens alvast uw kennis te testen en waar nodig bij te spijkeren. Tevens krijgt u op deze manier goed zicht op de inhoudelijke kennis die vereist is voor het examen. Ook hier stelt u zelf de vragen samen en krijgt u na afronding een uitgebreid score overzicht.
Aantal examenvragen en Flash cards
De 1Z0-146: Oracle Database 11g Advanced PL/SQL examentraining bestaat uit:

224 examenvragen met inhoudelijke feedback
350 Flash cards (open kennisvragen)

Kosten examen
De actuele kosten van dit examen bedragen, via onze examenpartner, op dit moment E 154,00 (excl. btw).

Lees meer >>

Oracle Database 11g: Administration Workshop II Release 2 (exam 1Z0-053)

Oracle Database 11g: Administration Workshop II Release 2 (exam 1Z0-053)In deze Oracle 11g training / cursus leert u voor een Oracle 11g database release 2 performance en resources te beheren. Tevens leert u hoe u backups moet configureren en uit moet voeren. Deze training is onderdeel van het traject om het Oracle Database 11g Administrator Certified Professional (OCP) certificaat te behalen.
Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn de Oracle database architectuur, recovery manager, RMAN catalog, recovery practices, point-in-time recovery, FlashBack technologie, SQL Tuning Analyzer, SQL Performance Analyzer, memory management, Segement Advisor en nog veel meer.
Uw resultaat
U kunt geavanceerde beheertaken voor een Oracle 11g database release 2 uitvoeren. Tevens bent u voorbereid op het halen van Oracle examen 1Z0-053.
Doelgroep
DBA’s, administrators, database designers, support engineers die het Oracle examen 1Z0-053 willen halen obv Oracle Database 11g Release 2. Dit examen is onderdeel van de Oracle Database 11g Administrator Certified Professional (OCP) certificering.
Inhoud Oracle 11g training
De training / cursus Oracle Database 11g: Administration Workshop II Release 2 is opgebouwd uit verschillende lessen:
Oracle Database 11g Release 2: Database Architecture and Recovery OperationsOracle Database 11g Release 2: The RMAN Catalog and Creating BackupsOracle Database 11g Release 2: Performing Restore and Recovery TasksOracle Database 11g Release 2: Using, Monitoring and Tuning RMANOracle Database 11g Release 2: Database Diagnostics and Flashback TechnologiesOracle Database 11g Release 2: Managing Database Memory and PerformanceOracle Database 11g Release 2: Managing Database Resources and the SchedulerOracle Database 11g Release 2: Managing Database Space and Duplication Optionele examentraining (proefexamens)
In aanvulling op deze training kunt u een speciale examentraining aanschaffen. De examentraining bevat verschillende proefexamens die het echte examen dicht benaderen. Zowel qua vorm als qua inhoud. Dit is de ultieme manier om te testen of u klaar bent voor het examen. U kunt deze examentraining optioneel meebestellen door bovenin de optie "Examentraining" op "Ja" te zetten. Lees hier meer over deze examentraining:

Proefexamen 1Z0-053: Oracle Database 11g: Administration II

Benodigde voorkennis
U heeft de trainingen Oracle Database 11g: Administration Workshop I Release 2 (exam 1Z0-052) en Oracle Database 11g: SQL Expert met succes afgerond, of u heeft vergelijkbare kennis.

Lees meer >>

Oracle Database 11g: SQL Fundamentals 1 (exam 1Z0-051)

Oracle Database 11g: SQL Fundamentals 1 (exam 1Z0-051)In deze Oracle 11g SQL training / cursus leert u de basisbeginselen van Oracle SQL voor de Oracle 11g database. Met Oracle SQL bent u in staat data en objecten in de Oracle database op te vragen, te creëren en te manipuleren.
Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn het uitvoeren van een query, conversie functies, groeperen, joins, data manipulatie, subqueries, views, indexen, synoniemen en nog veel meer.
Uw resultaat
U heeft de basiskennis om SQL te gebruiken in combinatie met een Oracle 11g database. Tevens bent u voorbereid op Oracle examen 1Z0-051.
Doelgroep
DBA’s, administrators, database designers, ontwikkelaars en support engineers die Oracle SQL willen leren. Ook voor diegene die één van de Oracle Database 11g Administrator certificaten wil halen. Examen 1Z0-051 is onderdeel van de OCA certificering.
Inhoud Oracle 11g SQL training
De training / cursus Oracle Database 11g: SQL Fundamentals 1 is opgebouwd uit verschillende lessen:
Oracle Database 11g: Using SQL to Query Your DatabaseOracle Database 11g: Conversion Functions, Group Functions, and JoinsOracle Database 11g: Subqueries, Set Operators, and Data ManipulationOracle Database 11g: Using DDL, Views, Sequences, Indexes, and SynonymsOracle Database 11g: KennistestOptionele examentraining (proefexamens)
In aanvulling op deze training kunt u een speciale examentraining aanschaffen. De examentraining bevat verschillende proefexamens die het echte examen dicht benaderen. Zowel qua vorm als qua inhoud. Dit is de ultieme manier om te testen of u klaar bent voor het examen. U kunt deze examentraining optioneel meebestellen door bovenin de optie "Examentraining" op "Ja" te zetten. Lees hier meer over deze examentraining:

Proefexamen 1Z0-051: Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I

Benodigde voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis nodig.

Lees meer >>

MS SQL Server 2005: Implementation and Maintenance (exam 70-431)

MS SQL Server 2005: Implementation and Maintenance (exam 70-431)In deze SQL Server 2005 training / cursus leert u een Microsoft SQL Server 2005 database te implementeren en te beheren. Naast het installeren en beheren is er ook uitgebreid aandacht voor de taal Transact-SQL.
Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn het installeren en configureren van SQL Server 2005, database objecten, backups en restoring, monitoring, security, performance, Transact-SQL en nog veel meer.
Livelab: oefenen in de praktijk
Tijdens deze training krijgt u toegang tot een livelab. In het livelab kunt u oefenen in de praktijk. Een livelab is een computer of server waarop u via uw browser inlogt. Alle software die u nodig heeft om praktijkopdrachten uit te voeren is hier geïnstalleerd. U doet dus direct praktijkervaring op.
Uw resultaat
U kunt een Microsoft SQL Server 2005 database installeren, configureren en beheren. Tevens heeft u een goede kennis van Transact-SQL. Let op: dit examen is per 30-06-2011 retired. U kunt het examen dus niet meer doen.
Doelgroep
DBA’s, administrators, applicatie beheerders, database designers, support engineers en/of ontwikkelaars die het certificaat Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Micrososft SQL Server 2005 willen halen.
Inhoud SQL Server 2005 training
De training / cursus Microsoft SQL Server 2005: Implementation and Maintenance is opgebouwd uit verschillende lessen:
Installing and Securing Microsoft SQL Server 2005Designing a Highly Available Database Storage Solution Using Microsoft SQL Server 2005Managing and Automating Microsoft SQL Server 2005 Databases and ServersManaging Microsoft SQL Server 2005 Supporting ServicesGetting Started with Databases and Transact-SQL in Microsoft SQL Server 2005Performing Basic Queries in Microsoft SQL Server 2005Grouping and Summarizing Data in Microsoft SQL Server 2005Joining Data from Multiple Tables in Microsoft SQL Server 2005Working with Subqueries in Microsoft SQL Server 2005Modifying Data in Microsoft SQL Server 2005Querying Metadata, XML, and Full-Text Indexes in Microsoft SQL Server 2005Using Programming Objects for Data Retrieval in Microsoft SQL Server 2005Using Advanced Querying Techniques in Microsoft SQL Server 2005Workshop: Troubleshooting Microsoft SQL Server 2005 Performance IssuesWorkshop: Optimizing the Microsoft SQL Server 2005 Query Performance EnvironmentWorkshop: Troubleshooting Microsoft SQL Server 2005 Connectivity IssuesWorkshop: Troubleshooting Microsoft SQL Server 2005 Data IssuesWorkshop: Troubleshooting Microsoft SQL Server 2005 Concurrency IssuesKennistest
Benodigde voorkennis
Algemene kennis over het Windows besturingssysteem en algemene kennis over databases en relationele datamodellen is een pré.
Naslagwerk
Heeft u behoefte aan een naslagwerk? Bestel Microsoft SQL Server 2005 Implementation and Maintenance Study Guide bij onze partner Computerboek.nl.

Lees meer >>

Proefexamen 70-433: TS – Microsoft SQL Server 2008, Database Development

Proefexamen 70-433: TS - Microsoft SQL Server 2008, Database DevelopmentMet dit proefexamen test u of u klaar bent om het MCTS examen 70-433: TS – Microsoft SQL Server 2008, Database Development te halen. Onze proefexamens zijn zo opgezet dat ze de echte certificeringsexamens zo dicht mogelijk benaderen. Zowel op inhoud als in de vorm waarin de vragen worden gesteld.
Uw resultaat
U weet of u klaar bent voor het examen en/of in welke onderwerpen u zich nog verder moet verdiepen. Tevens heeft u inhoudelijke feedback gekregen tijdens de proefexamens.
Doelgroep
Voor iedereen die zich inhoudelijk heeft voorbereid op het 70-443 examen en nu wil testen of zijn/haar kennis op het juiste niveau is. Ook geschikt voor iedereen die ervaring wil op doen met de manier waarop Microsoft examens afneemt.
Inhoud examentraining
De verschillende proefexamens die u in deze examentraining doet bevatten vragen met betrekking tot alle 70-433: TS – Microsoft SQL Server 2008, Database Development examenonderwerpen:

Implementing Tables and Views
Implementing Programming Objects
Working with Query Fundamentals
Applying Additional Query Techniques
Working with Additional SQL Server Components
Working with XML Data
Gathering Performance Information

De examentraining bevat 3 werkvormen waarin u uw examen kunt voorbereiden. U heeft 6 maanden online toegang. Binnen deze periode kunt u de verschillende werkvormen zo vaak doen als u wilt.
1. Proefexamen op maat
U stelt zelf uw proefexamen samen. U kiest onder andere het aantal vragen dat u krijgt, de onderwerpen van de vragen, het type vragen, etc. In deze werkvorm kunt u zolang over het examen doen als u wilt.
Na afronding van het proefexamen krijgt u een uitgebreid score overzicht. U ziet onder andere op welke onderwerpen u goed en/of minder goed scoort. Tevens krijgt u uitgebreid inhoudelijke feedback naar aanleiding van de vragen die u beantwoord heeft. U scherpt dus direct uw kennis aan.
2. Examensimulatie
De software simuleert een echt examen. U krijgt evenveel vragen en evenveel tijd om de vragen te beantwoorden als tijdens het echte examen. Na afloop krijgt u te zien of u geslaagd zou zijn. De ultieme test om te zien of u er klaar voor bent.
3. Kennistest met Flash cards
Naast de examensimulatie kunt u ook uw overall kennis van het examenonderwerp testen aan de hand van open vragen (de zogeheten Flash cards). Deze vorm is vooral bedoeld om voorafgaand of aanvullend op de proefexamens alvast uw kennis te testen en waar nodig bij te spijkeren. Tevens krijgt u op deze manier goed zicht op de inhoudelijke kennis die vereist is voor het examen. Ook hier stelt u zelf de vragen samen en krijgt u na afronding een uitgebreid score overzicht.
Aantal examenvragen en Flash cards
De 70-433: TS – Microsoft SQL Server 2008, Database Development examentraining bestaat uit:

168 examenvragen met inhoudelijke feedback
298 Flash cards (open kennisvragen)

Online e-learning training voor examen 70-433
Via icttrainingen.nl kunt u, naast deze examentraining, ook een online e-learning training volgen voor dit examen. U leert via ons innovatie online leerconcept: social learning. U vindt de uitgebreide trainingsbeschrijving hier:

Microsoft SQL Server 2008: Database Development (exam 70-433)

Lees meer >>