Havo Geschiedenis

De lessen van de cursus HAVO Geschiedenis zijn volledig afgestemd op het staatsexamen. Je wordt dus rechtstreeks opgeleid voor het examen. De examenonderwerpen zijn wisselend en worden jaarlijks door de examencommissie vastgesteld. Bij de cursus krijg je alle benodigde informatie over de vastgestelde onderwerpen. Een vast onderdeel, hetzij bij het schriftelijk, hetzij bij het mondeling examen, is het functioneren van het parlementaire stelsel.

Lees meer >>

Havo Nederlands

De NHA-cursus HAVO Nederlands is speciaal voor het staatsexamenprogramma geschreven. Je wordt dus rechtstreeks opgeleid voor het examen. Nederlands is een verplicht onderdeel als je je HAVO-diploma wilt halen. Daarnaast is dit een hele leuke cursus voor wie in literatuur genteresseerd is. Je boekenlijst moet ten minste 8 Nederlandse werken bevatten, verspreid over de verschillende periodes in de letterkunde.

Lees meer >>

Havo Engels

De lessen van de cursus HAVO Engels zijn volledig afgestemd op het staatsexamen. Je wordt dus rechtstreeks opgeleid voor het examen. Door middel van het lezen van diverse Engelse teksten oefen je gedurende de hele cursus de vaardigheden die nodig zijn voor het staatsexamen. Bij de cursus krijg je CDs, waarmee je je uitspraak kunt oefenen door te luisteren naar de native speakers, mensen die afkomstig zijn uit Engelssprekende gebieden. Verder krijg je tijdens de cursus de gelegenheid je eigen uitspraak te oefenen door zelf huiswerkoefeningen in te spreken en deze ter beoordeling in te sturen naar jouw docent. Tevens leer je praktische vaardigheden zoals het schrijven van een brief. Het leesdossier is een persoonlijk dossier dat je gedurende de cursus aanlegt over de Engelse boeken die je leest. Voor het examen dien je 4 7 boeken te lezen en in het leesdossier maak je aan de hand van opdrachten een persoonlijk verslag van de boeken. Tijdens het mondelinge gedeelte van het examen zullen vragen gesteld worden over je dossier en de boeken. Het schriftelijke examen zal bestaan uit ongeveer 50 multiple-choice (meerkeuze) vragen en enkele open vragen over teksten, zoals je deze ook geoefend hebt tijdens de cursus.

Lees meer >>